Uvod u ADHD ("poremećaj" pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost)

Uvod u ADHD ("poremećaj" pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost)

Uprkos tvrdnjama naučnika, apsolutno na postoje nikakvi kriterijumi kojima bi se moglo dokazati da ADHD postoji. To nije nauka.

Ne postoji ni bilo kakav naučni dokaz da je hemijska neravnoteža u mozgu odgovorna za simptome koji se vezuju za ADHD ili da je ADHD „bolest biološkog porijekla“. Ipak, to je činjenica koju psihijatri neprestano ponavljaju.

U stvari, kriterijumi za dijagnosticiranje ADHD-a kod djece su izglasani od strane članova odbora APA, Američkog udruženja psihijatara koji kontrolišu cijeli svijet, podizanjem ruku i glasanjem. Postoji mnogo razloga zašto dijete može imati teškoće u učenju i ponašanju, ali takozvanim "liječenjem droama" se samo prikriva pravi razlog.

ADHD ("poremećaj" pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost) i "poremećaji učenja"

Malo je porodica i nastavnika u svijetu koji se nisu susreli sa halucinogenim lijekovima za djecu.

Obično psihijatar ili psiholog kaže roditeljima da njihovo dijete pati od poremećaja učenja (Learning Disorder - poremećaj učenja), koji se često naziva i ADD (ADD – „poremećaj“ pomanjkanja pažnje kod djece), a najčešće ADHD („poremećaj“ pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost). “Bolest mozga“ ili „hemijska neravnoteža“ u mozgu se takođe spominju, ali roditeljima se uvijek govori da je to dobro poznat medicinski problem koji zahtjeva kontinuirano liječenje. Ne vjerujte u takve priče.

Lijekovi postoje, ali za razliku od toga, ne postoji nikakva naučna osnova za ove „psihijatrijske poremećaje“. U ovom odjeljku odgovaramo na najčešća pitanja vezana uz ovu temu i upozoravamo vas na rizik koji se javlja pri uzimanju takvih lijekova. Takođe vas upućujemo na izdanja CCHR-a (CCHR- Građanska komisija za ljudska prava) i drugu preporučenu literaturu.