Prevara zvana skeniranje mozga

Prevara zvana skeniranje mozga

“...Potraga za biološkim markerom je od početka osuđena na propast zbog kontradiktornosti i dvosmislenosti samog pojma ADHD-a (ADD ili "poremećaj" pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost ili još poznat kao hiperkinetički sindrom) definisanog u DSM-u (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje). Uporedio bih napore da se pronađe takav marker sa potragom za Svetim gralom.“

dr Lawrence Diller
University of California, San Francisco

Kako skeniranje mozga navodno pokazuje razlike u mozgovima djece “oboljele od ADHD-a (ADD ili "poremećaj" pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost ili još poznat kao hiperkinetički sindrom)“ ili drugih mentalno oboljelih osoba, dr Fred Baughman ml. kaže da su "lijekovi" (psihijatrijske droge) koje je osoba već uzela vjerovatno prouzrokovali promjene koje se vide na mozgu. Sve droge, bio to kokain, heroin ili neka psihijatrijska droga, dovode do promjena u mozgu.

U studiji objavljenoj u Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry u septembru 2001. g, zapaža se da iako se ukupne razlike u veličini i simetriji mozga mogu izmjeriti neuroslikanjem, pojedine ćelje i slojevi ćelija ne mogu se vizualizovati. To znači da, iako se veličina i oblik moždanih struktura mogu utvrditi, osnovni uzroci promjena ne mogu.

Drugim riječima, eksperti za mentalno zdravlje znalački i proračunato koriste skeniranja mozga da bi im te snimke poslužile kao dokaz, pa i opravdanje, za dijagnostifikovanje ADHD-a (ADD ili "poremećaj" pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost ili još poznat kao hiperkinetički sindrom).

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: