Nije sve u genima...

Nije sve u genima...

Iako se čini da su studije iz oblasti genetike "oličenje čiste nauke i objektivnih znanja o prirodi", one su u stvari "politička, ekonomska i socijalna ideologija."

Richard Lewontin
Profesor sa Harvarda
Autor knjige Biology as Ideology

ADHD (ADD ili "poremećaj" pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost ili još poznat kao hiperkinetički sindrom) i mentalni problemi nisu nasljedni. Oni nemaju veze sa vašim genima ili načinom na koji radi vaš mozak. Oni nisu bolest fizičke prirode. Za njihovo posmatranje ne mogu vam biti od koristi mikroskop, skeniranje mozga ili x–zraci.

Richard Lewontin, profesor na Harvardu i autor knjige Biology as Ideology, kaže: "Činjenica je da nijedna studija karakternih crta kod ljudi nije mogla jasno odrediti razliku između sličnosti zbog iskustva stečenog u porodici i i sličnosti zasnovane na genima...

David Kaiser, psihijatar koji radi u Čikagu a sarađuje i sa Sjeverozapadnom univerzitetskom bolnicom, tvrdi "... moderna psihijatrija tek treba da dokaže genetički ili biološki uzrok bilo koje mentalne "bolesti"..."

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: