Međunarodni vodič u alternativno mentalno zdravlje

Međunarodni vodič u svijet alternativnog mentalnog zdravlja

Sajt sponzorisan od strane neprofitabilne organizacije "Safe Harbor".

Zabilješke urednika: Ono što slijedi je najbolji članak koji smo pronašli na temu medicinskih uzroka ozbiljnih mentalnih simptoma. Zahvalni smo Dr. Diamond-u za njegovu dozvolu za preštampavanje.

Čitač bi trebao primijetiti da ovaj članak pokriva samo standardne medicinske uzroke mentalnih simptoma i da ne uključuje mnoge druge fizičke uzroke, kao što su neravnoteže u ishrani i metaboličke abnormalnosti, nabrojane u drugim člancima na stranici AlternativeMentalHealth.com. Takođe treba primijetiti da su neka izučavanja pokazala da, kada je urađeno opširno testiranje, medicinski uzroci mogu važiti za suštinske kod više od 10% pacijenata sa mentalnim simptomima (posebno Hall koji je prijavio 46% uzročnih veza, "American Journal of Psychiatry", 1980. i Koranyi, "Archives of General Psychiatry", 1979.). Na kraju, mnogi bolničari vjeruju da pacijenti mogu bolovati od medicinskih stanja, kao što je hipotiroidizam, koji se može propustiti na standardnom laboratorijskom testu i, tako, biti predviđen u studijama koje primjenjuju standardne medicinske testove.

Psihijatrijska prezentacija medicinske bolesti

Uvod

Svaki put kada pacijent dođe u vašu kancelariju, sobu za hitne slučajeve ili vašu bolnicu, postoji stvarna mogućnost da je ono što izgleda kao psihički problem uzrokovano fizičkom bolešću. Depresivan pacijent može imati umanjeno aktivnu tiroidnu žlijezdu. Pacijent sa paničnim napadima može imati feohromocitomu, tumor koji izlučuje epinefrin. A pacijent čija je ličnost promjenljiva i s povećanom razdražljivošću za šta se misli da je uzrokovano njegovim bračnim problemima, može zapravo imati tumor na mozgu koji izaziva promjene ličnosti i pogoršava dugotrajne bračne probleme.

Koliko je čest ovaj problem? I jeste i nije čest. Mnogi od vaših klijenata neće imati medicinsko oboljenje zamaskiran emocionalnim problemom. Zapravo, jedan od problema je taj da većina zaista ozbiljnih medicinskih oboljenja su rijetka dovoljno da bismo postali nemarni i prestali ih tražiti. Veći dio vremana naša medicinska testiranja su nepotrebna - ali veći dio vremena nije isto što i uvijek. Nije potrebno živjeti u bijednom strahu od gubljenja svih pacijenata od neočekivanog medicinskog oboljenja koji dođe kod vas sa simptomima depresije ili anksioznosti. S druge strane, medicinski uzroci psihijatrijskih simptoma uvijek trebaju da se razmotre. Kao profesionalac za mentalno zdravlje, trebate znati dovoljno o ovim medicinskim oboljenjima da biste napravili neke osnovne procjene o tome da li je neophodno dalje medicinsko procjenjivanje i kako da usmjerite to procjenjivanje čineći ga produktivnim koliko je to moguće.

Ex. - Johnson (1968) primijenio je detaljna fizička ispitivanja na 250 pacijenata primljenih u psihijatrijsku jedinicu liječenih pacijenata. 12% ovih pacijenata bilo je primljeno u psihijatrijsku jedinicu zbog problema koji su izgledali kao da su prouzrokovani fizičkim oboljenjima.

Ex. - Hall (1978) predstavio je detaljno procjenjivanje na 658 uzastopnih psihijatrijskih bolesnika na vanbolničkom liječenju - 9.1% je imalo značajno medicinsko oboljenje.

Ex. - Slater (1965) izučavao je 85 pacijenata (32 muškarca i 53 žene) dijagnostifikovane da imaju "histeriju" - provjeravanu 7 - 11 godina. Dokazano je da više od trećine tih pacijenata ima organsku bolest.

Ex. - Sox i drugi (1989) napravili su otvorenu medicinsku procjenu na 509 pacijenata u programima za zaštitu mentalnog zdravlja u Kaliforniji. - 200 (ili 39%) je imalo bar jedno aktivno, bitno, fizičko oboljenje. Osoblje programa za mentalno zdravlje bilo je svjesno svega 47% od toga. Istraživački program otkrio je prethodno nedijagnostifikovana, važna oboljenja kod 63 pacijenata. 14% imalo je medicinsko oboljenje koje je uzrokovalo ili pogoršavalo njihovu mentalnu bolest.

Ex. - Koran je predstavio medicinsko procjenjivanje 529 pacijenata izvučenih iz osam centara za zaštitu mentalnog zdravlja u Kaliforniji. Otkriveno je da je 17% imalo organsko stanje koje je ili izazvalo ili pogoršalo emocionalne simptome zbog kojih je pacijent bio liječen.

Ex. - Bartsch i drugi predstavili su obimne procjene na 175 klijenata iz dva CMHC-a (centra za mentalno zdravlje) u Koloradu. Prethodno nedijagnostifikovani problemi vezani za fizičko zdravlje su pronađeni kod 20% klijenata. 16% je imalo stanja koja su mogla izazvati ili pogoršati njihove mentalne poremećaje. 19 klijenata je imalo abnormalnosti u metabolizmu (povišen kalcijum, itd.).

Oprezne procjene tvrde da 10% osoba koje se prethodno vide u vanbolničkom liječenju zbog psiholoških simptoma imaju organsko oboljenje koje uzrokuje te simptome. Ovaj broj je veći kod starijih, kod osoba sa određenim dijagnozama kao što je histerija, i mnogo veći kod bolesnika koji se liječe.

Šta se može uraditi u vezi s tim?

Čak i internisti i neurolozi, koji rade u akademskim centrima i svjesni su mogućnosti da postoji organsko oboljenje, propuštaju medicinska oboljenja sa oznemiravajućom učestalosti. Ne pšostoji grupa testova koji bi mogli definitivno sve isključiti. Neke bolesti je teško dijagnostifikovati, pogotovo na početku. Druge su toliko rijetke da se na njih ne misli i ne razmatraju testovi koji omogućavaju da se dijagnostifikuju. Opet, u drugim slučajevima oboljenja su atipično predstavljena. Simptomi pacijenta izgledaju drugačije od onih opisanih u medicinskim udžbenicima, tako da se medicinsko oboljenje predvidi.

Najčešći problem, ipak, jeste taj da mi ne razmatramo mogućnost da postoji medicinsko oboljenje i, zbog toga, mi ne tražimo posebno medicinsko oboljenje. AKO GA NE TRAŽITE, NEĆETE GA NAĆI. Svrha ovog rada nije da vas dovede do toga da možete dijagnostifikovati svaku moguću bolest. Radije, da vam da početnu tačku - da znate kada trebate biti posebno sumnjivi (ili zabrinuti), da znate nešto o najčešćim oboljenjima, i da dovoljno naučite da komunicirate sa ljekarom za savjetovanje kako biste bili sigurni da će vaš pacijent dobiti najbolju moguću procjenu (pregled).

Postoje najmanje tri problema kod pokušaja prezentacije ove vrste kratkog prikaza za nemedicinske profesionalce za mentalno zdravlje.

Prvi je da postoji ogroman broj raznih mogućih oboljenja da se brine o njima. Neću pokušati nabrojati sve moguće bolesti ili da dam kompletne opise nego, radije, da vas navedem da mislite o nekima od čestih oboljenja za koja je najveća vjerovatnoća da ćete ih sresti u praksi.

Drugi problem je taj da je gotovo nemoguće razgovarati o medicinskim oboljenjima bez lapsusa u medicinskom žargonu. Ovo je napola rad o medicinskim oboljenjima, a napola rad o učenju novog jezika koji će vam nadam se pomoći kada trebate da komunicirate s drugim ljekarima.

Treći problem je i manje primjetan i ozbiljniji. Nemedicinski profesionalci za mentalno zdravlje organizuju svijet prema psihološkim simptomima. Pitanje je, koja medicinska oboljenja mogu da izazovu depresiju, anksioznost, itd.? Problem je u tome što depresija uzrokovana tumorom na mozgu može biti identična depresiji uzrokovanoj bračnim neskladom ili endogenom depresijom. Ono što je vjerovatnije da se razlikuje je istorija pacijenta i povezani znakovi i simptomi izuzev depresije. Nažalost, nabrajanje oboljenja prema tome koje mogu prouzrokovati depresiju ili koje mogu prouzrokovati anksioznost ne stvara dosljednu organizaciju. Mnoga oboljenja mogu uzrokovati mnoge različite psihološke simptome. Važnije, takvo nabrajanje ne bi pomoglo da se razumije koja druga pitanja postaviti da se pomogne u razdvajanju fizičkih od psiholoških oboljenja.

Ljekari organizuju svijet mnogo drugačije. Najlakši način da se zapamti sve o odvojenim činjenicama i da se vide šabloni (uzroci) jeste da se organizuju oboljenja prema psihološkim sistemima. Do kraja ovog rada nastaviću govoriti o endokrinim sistemima (sistemi žlijezda sa unutrašnjim lučenjem), neurološkim sistemima i kardiopulmonarnim sistemima (sistemi srca i pluća). Za nekoga ko je išao u medicinsku školu, ovo postaje očigledan način da organizuje stvari, ali nije uvijek očigledno za ostale. Problem sa kategorizovanjem prema psihijatrijskim simptomima postaće očigledan kako prolazite kroz ovaj rad. Velik broj oboljenja mogu se prezentovati kao depresija, i ogromna većina ovih oboljenja mogu se takođe prezentovati kao anksioznost ili delirijum (bunilo). Ne koristi mnogo misliti na ovu listu oboljenja koja mogu da se prezentuju kao depresija, izuzev ako ne počnete misliti na neke od drugih povezanih simptoma koje ta oboljenja takođe imaju - a najbolji način da se organizuju ovi povezani simptomi jeste da se razumije koje organske sisteme oboljenje zahvata.

Kao što sam rekao, pokušaću organizovati oboljenja prema njihovim psihološkim efektima i, u isto vrijeme, pokušati predstaviti način kako bi ljekari organizovali njihovo mišljenje o ovim oboljenjima.

Prvi dio

Uopšteni pristup

A. Uvijek razmotrite mogućnost organskog oboljenja - Ako ga ne potražite nećete ga pronaći.

1. Sumnjajte na "medicinsku dozvolu".

Nažalost, ljekari teže da otpuste psihijatrijske pacijente iz nekoliko razloga. Postoji tendencija da se pretpostavi da su svi psihijatrijski pacijenti "ludi" bez "stvarne bolesti". Ljekarima je često neugodno u okruženju pacijenata koji su očigledno depresivni ili koji se ponašaju bizarno, ili za koje se plaše da bi se mogli ponašati bizarno. U periodima kada se pacijenti ponašaju na načine da otežavaju procjenjivanje, bilo da ne žele dati potpunu istoriju, u nemogućnosti da daju precizan opis simptoma, ili su preplašeni da dopuste potpun fizički pregled.

2. Ljudi sa šizofrenijom se takođe razboljevaju.

Činjenica da je neko aktivno psihotičan ne znači da nema ozbiljnu medicinsku bolest. Osoba treba uvijek biti koncentrisana na to da medicinsko oboljenje može, zapravo, biti uzrok psihoze. Ali čak i kod pacijenata koji jasno imaju šizofreniju ili neko drugo dijagnostifikovano mentalno oboljenje i koji su imali odlične medicinske procjene u prošlosti, važno je da se razmotri da li njihove trenutne žalbe ili skorija promjena u ponašanju mogu biti povezane sa medicinskim oboljenjem. Zapravo, psihotične pacijente je teže procijeniti i ako se desi da oni imaju ozbiljno medicinsko oboljenje, veća je vjerovatnoća da će se predvidjeti.

Izučavanja su demonstrirala da nenaklonjeni pacijenti imaju veću vjerovatnoću da iamju nedijagnostifikovan organski moždani sindrom nego ljubazniji pacijenti, i samo oni nenaklonjeni pacijenti će često dobiti površno i nekompletno fizičko pregledanje. Moja pretpostavka je da pacijenti koji su najrazličitiji od svojih ljekara su takođe pod većom vjerovatnoćom da im je previđeno medicinsko oboljenje, a ovo je posebno istinito kod psihijatrijskih pacijenata.

3. Budite oprezni oko prezentacije, koja čini medicinsko oboljenje vjerovatnijim - ali nemojte prestati razmatrati medicinsko oboljenje samo zbog njihove neprisutnosti.

* Pacijent preko 40 godina bez prethodne psihijatrijske istorije
* Ne postoji istorija sličnih simptoma
* Koegzistencija hroničnog oboljenja
* Istorija povrede glave
* Promjena u šablonu glavobolje
* Pacijent čije se stanje pogoršava kada mu se daju antipsihotici ili anksiolitici

4. Potražite simptome koji čine medicinsko oboljenje vjerovatnijim.

* Promjena u šablonu glavobolje
* Vizuelne uznemirenosti, bilo uduplan vid ili djelimičan gubitak vida
* Manjak govora, bilo disartrije (problemi sa mehaničkom produkcijom govornih zvukova) ili afazije (poteškoće sa razumijevanjem riječi ili upotrebom riječi).
* Nenormalni spontani znaci (krvni pritisak, puls, temperatura)
* Disorjentacija i/ili pogoršanje pamćenja
* Kolebanje ili umanjen nivo svijesti
* Nenormalni pokreti tijela
* Često uriniranje, povećana žeđ (mogući simptomi dijabetesa)
* Značajna promjena težine, dobijanje ili gubitak

5. Nemojte pretpostaviti da određeni simptom "mora" biti psihološkog porijekla.

Na primjer, nekada je smatrano da je muška impotencija bila gotovo uvijek psihološki problem. Nedavno istraživanje vršeno na 105 impotentnih muškaraca je prijavilo da je 75% imalo impotenciju baziranu ili na medicinskom oboljenju kao što je dijabetes melitus, ili su koristili lijekove za koje je postojala vjerovatnoća za uzrokovanje impotencije. Od 34 čovjeka sa hormonalnim problemima koji su prihvatili medicinsko liječenje, 33 je vratilo seksualnu funkciju. Četrnaestoro od ovih ljudi je prethodno podvrgnuto psihoterapiji zbog istog ovog problema.

B. Budite kompletni

Psihijatrijsko procjenjivanje bi trebalo uključivati kompletnu osobu, uključujući medicinsku istoriju i psihologiju te osobe. Ovo je neophodno da bi se isključilo medicinsko oboljenje, ali takođe da biste mogli razumjeti trenutna osjećanja osobe i funkcionisanje u kontekstu onoga što se osobi desilo u prošlosti i šta se sada dešava.

Mnoge informacije zbog kojih trebate sumnjati na medicinsko oboljenje su lako dostupne kao dio psihijatrijskog procjenjivanja. Važno je znati kako organizovati ove informacije tako da budu korisne, i popuniti praznine u vašim informacijama tako da se ne propuste važne oblasti. (zabilježite da obuhvatno psihijatrijsko ispitivanje treba uključivati dopunske oblasti kao što je lična razvojna istorija i tekući socijalni sistem podrške, kao dodatak oblastima ispitivanja o kojima se govori dole.)

1. Simptomi

Započnite sa jasnim opisom svih simptoma kod pacijenta.

Kako su oni započeli? Koliko dugo ih ima? Kako su napredovali?

Uključite pažljiv pregled ostalih "irelevantnih" simptoma koje pacijent možda ima - počevši od početka sa pitanjima o glavobolji i vrtoglavici i završavajući na kraju sa pitanjima o povredama noge i poteškoćama u kretanju. Ovaj "pregled sistema" je jako važan dio medicinskog procjenjivanja.

2. Istorija

* Uključite istoriju sličnih problema u prošlosti
* Istorija prošlih medicinskih problema uključujući sve medicinske hospitalizacije i operacije
* Porodična istorija, i medicinska i psihijatrijska

3. Trenutni medicinski status

* Pitajte o svim trenutnim medicinskim oboljenjima
* Pitajte o svim trenutnim ljekovima koje koristi (uključujući specifična pitanja o vitaminima, kontraceptivnim tabletama, prekobrojnim ljekovima, itd.)
* Pitajte o prošlim zdravstvenim problemima, prošlim operacijama, prošlim medicinskim hospitalizacijama
* Pitajte o bilo kakvoj povredi glave, komi, periodima nesvjesnosti, napadima.
* Pronađite ime ljekara te osobe - datum posljednjeg kontakta - i koja je svrha

4. Trenutne navike

* Pitajte o upotrebi droga, započinjući od duvana, kofeina i alkohola i nastavljajući sa pitanjima o drugim drogama
* Pitajte o navikama za vježbanje i aktivnosti, za san

5. Promatranje

Procjenjivanje započinje kada prvi put sretnete pacijenta, ne kada prvi put sjednete i počnete razgovarati u vašoj kancelariji.

Generalna pojava: Kako osoba izgleda? Kako je obučena? Da li se čini bolesnom? Onda krenite na određenije promatranje.

Koža: Da li je jako suva ili nenormalno obojena? Ekstremno blijeda koža ili usne mogu značiti anemiju. Žuta koža može ukazivati na žuticu ili oboljenje jetre. Suva koža i kosa mogu biti znak hipotiroidizma.

Oči: Da li su fokusirane? Da li su zjenice jednake? Da li su u ravnini jedna sa drugom? Razlike u veličini zjenica mogu ukazivati na moždane mase kao što su tumori. Široko raširene zjenice mogu ukazivati na različite droge uključujući halucinogene, stimulanse i antiholinergike. Sužene zjenice mogu ukazivati na opijate. Ispupčene oči mogu ukazivati na hipertiroidizam.

Posmatrajte kretanje tijela da isključite slabost, nespretnost, ataksiju, asimetričnost lica, nesimetričnost pokreta, choreiform pokrete ("kao kod crva" ili druge nehotične pokrete, koji se obično pojavljuju manje od 2 puta/sekundi), tremore. Posmatrajte druge neurološke abnormalnosti kao što su stereotipna motorika (stereotipni pokreti koji se ponavljaju).

Poremećen hod se veoma često može naći u širokom opsegu medicinskih stanja. Dubin je 1983. izučavao 1140 pacijenata čisto medicinski u psihijatrijskoj ustanovi.

Kod 38 je uslijedilo otkrivanje medicinskog oboljenja; 14 od 38 je imalo ili poremećen hod, gubitak tjelesne težine, povišen krvni pritisak, abnormalne vitalne znakove ili značajnu zdravstvenu istoriju

6. Pregled mentalnog stanja

* Pojava (izgled)
* Stepen saradnje
* Prisustvo perceptivne iskrivljenosti (halucinacije ili iluzije)
* Raspoloženje (i podesnost i kvalitet)
* Govor (i kvalitet i sadržaj)
* Motorne aktivnosti
* Opšte kognitivne (spoznajne) sposobnosti
* Pažnja 
* Pamćenje
* Prosuđivanje
* Nivo znanja

Takođe razmotrite dokaze za posebne neurološke deficite:

* Agnozija (prepoznavanje složenih oblika)
* Apraksija (izvršavanje dobre manipulacije objektima)
* Istrajnost (nesposobnost da riješe zadatke ili mentalne skupove)

Svaki od ovih mogu se pojaviti sa varijabilnim stepenom ozbiljnosti. 

7. Fizičko ispitivanje

Potpuno fizičko ispitivanje očigledno nije moguće ako niste ljekar, a čak i psihijatri rijetko obave fizičko ispitivanje sami. Neki dijelovi fizičkog ispitivanja su lagani, čak i za one koji nisu ljekari.

Krvni pritisak, bolje pri ležanju ili stajanju (perferably lying and standing) (ili možete pitati pacijenta o ikakvim skorijim provjerama pritiska, ili ga pitati da mu se izmjeri krvni pritisak pomoću instrumenata koji se mogu naći u svim apotekama).

Puls za ispitivanje brzine i aritmija (neregularnosti u srčanom ritmu).

Provjerite oči da biste vidjeli da li se jednako i potpuno pomjeraju u svim pravcima, jednake i reaktivke zjenice, i nystagmus (mali trzavi pokreti očiju kada klijent gleda gore ili na stranu)

Procjenjivanje stanja pacijentove kože, tražeći pojave kao što je suvoća, dehidratacija, stanje ishrane, osipi, edemi (otekline), petechiea.

Korisno posmatranje za uočavanje fizičkog oboljenja kod psihijatrijskih pacijenata uključuje:

* Laboratorijske testove: TSH (test tiroidne žlijezde), CBC (kompletna krvna slika - KKS), SGOT (testiranje funkcije jetre), uzdržavanje od glukoze (ili nasumično rađena glukoza ako uzdržavanje nije moguće) (test na dijabetes - šećernu bolest), serum almunina (bjelančevina), serum kalcijuma, vitamin B12 i urinokultura.

Istorija epilepsije, emfizema, astme, dijabetese, oboljenja tiroidne žlijezde, istorija krvi ili gnoja u urinu, ili istorija visokog krvnog pritiska.

HIV pozitivan ili istorija visoko rizičnog ponašanja za HIV.

Simptomi bola u prsima pri odmaranju, glavobolje povezane sa povraćanjem ili gubitak kontrole nad uriniranjem ili stolicom.

Fizički pronalasci visokog krvnog pritiska (adaptirano od Sox-a i drugih, 1989.)

C. Razviti "različite dijagnoze" koje sistematski uzimaju u obzir moguća medicinska oboljenja. Razmotriti sva medicinska oboljenja koja mogu odgovarati skupini simptoma. Koje daljnje informacije mogu pomoći u razlikovanju ovih različitih mogućnosti?

* Kao način organizovanja vaših informacija o pacijentu

* Fokusiranje vaše pažnje

* I pravljenje cilja koje daljne informacije su potrebne.

Cilj nije da se iznesu specifične dijagnoze. Cilj je da se organizuju podaci koje ste prikupili o pacijenti kako biste mogli odlučiti šta da uradite sljedeće, koliko zabrinuti treba da budete, i kada i kako i šta da kažete vašem ljekara za konsultovanje ako odlučite da su dalja medicinska ispitivanja potrebna. 

Osnovna ispitivanja mentalnog zdravlja moraju, naravno, moraju biti dopunjena sa odgovarajućom spoljašnjom konsultacijom, koja će uključiti fizički pregled i odgovarajuće laboratorijske testove, ali ovo bi trebalo biti usmjereno diferencijalnim dijagnozama. OBOJE, I VI I DOKTOR ĆETE TO VJEROVATNIJE NAĆI UKOLIKO TRAŽITE NEŠTO SPECIFIČNO NEGO AKO NAGAĐATE NASUMICE.

Na primjer:

* Kod simptoma histerije uzmite u obzir MS
* Kod promjena mentalnog stanja koje se javljaju preko nekoliko dana do sedmica, zajedno sa alkoholizmom ili hroničnom glavoboljom, uzmite u obzir subduralni hematom (sporo krvarenje unutar lobanje ispod duralne membrane koja obavija mozak)
* Kod depresije praćene dobijanjem na težini, pitajte o nepodnošenju hladnoće i suvoći kože i uzmite u obzir hipotiroidizam (smanjenje tiroidne žlijezde).

Laboratorijski i drugi dijagnostički testovi trebali bi se koristiti za traženje specifičnih dijelova diferencijalne dijagnostičke liste. Dijagnostički testovi će prije dati korisne rezultate kada ste vi i doktor sigurni koja pitanja imate na umu i koji specifični test je potreban da se odgovori na ta specifična pitanja. Na primjer:

* EEG otkriva nenormalnu funkciju mozga
* CAT skener otkriva nenormalnu anatomiju.

Ukoliko tražite "narko - test" kako biste saznali da li je klijent u skorije vrijeme uzimao nezakonitu drogu, saznajte da li vaša laboratorija može izmjeriti drogu ili droge na koje sumnjate da je ta osoba mogla koristiti, i da li su testovi krvi i urina bolji pokazatelji ovisno o određenoj drogi i vremenu koje je prošlo od uzimanja. Većina laboratorijskih testova može utvrditi prisustvo kokaina, ali LSD se uzima u mnogo manjim količinama i ne može se detektovati čak i ako je nedavno uzet. Na ovakvo pitanje se može odgovoriti pozivanjem hemijske laboratorije lokalne bolnice, ali takav poziv zahtijeva da izađete iz okvira tipične "nemedicinske" uloge i uzajamno djelujete sa stranim i često zabranjenim medicinskim sistemom.

D. Sarađujte i aktivno uključite ljekara za konsultovanje.

U različitim vremenima sa različitim ljekarima i različitim kliničkim situacijama ovo će značiti različite stvari. To uvijek znači činjenje konsultativnog zahtijeva što je moguće jasnijim. Kakvu vrstu povratnog odgovora želite od doktora? Zbog čega najviše brinete? Koje informacije već imate o klijentu? Mogli biste pomisliti da je vaš posao samo nagovoriti klijenta da posjeti doktora, a ostatak posla je na doktoru. Ovo i jeste i nije istina. Doktor će tipično provesti manje od 15 minuta sa pacijentom da prikupi istoriju, uradi fizički pregled, da uputnicu za testove i ispiše podatke u karton.

Ukoliko je klijent manje pričljiv, važna informacija će se vjerovatno izgubiti. Ovo je posebno problem sa starijim klijentima, onima koji slabo čuju ili imaju druge probleme vezane za komunikaciju, ili onima koji su manje organizovani ili manje jasno razmišljaju. Takođe je problem kada su simptomi koje želite procijeniti nejasni, ili vaša briga koja vodi do uputnice nije povezana sa određenim "medicinskim" simptomima. Vaš posao mora uključivati organizovanje informacija koje ste prikupili i njihovo prenošenje doktoru na takav način da svom klijentu činite najveće dobro.

Govoreći klijentu da posjeti svog lokalnog doktora, ili telefonirajući lokalnog internistu sa zahtijevom: "Molim vas da uradite fizički pregled ovog klijenta." mnogo je manja vjerovatnoća da to vodi razumnom konsultativnom rezultatu nego zahtijev: "Ovaj klijent ima depresiju koja se čini veoma netipičnom. Da li biste mogli vidjeti da li to može imati veze sa medicinskim oboljenjem?" Ili još bolje, "Ovaj pacijent se žali na depresiju sa smanjenim nivoom energije, ali se takođe žali na povećanje tjelesne težine, netoleranciju hladnoće, smanjen libido i jako suvu kožu. Prije 15 godina je liječen od hipertiroidizma. Da li biste mogli vidjeti da li neki problemi sa tiroidnom (štitnom) žlijezdom ili drugi medicinski problemi možda povećavaju njegovu depresiju?"

U većini vremena nećete biti u mogućnosti da formulišete zahtijev za konsultaciju sa ovoliko detalja kao u posljednjem primjeru – ali u svakom slučaju što više to bolje. Često, uputnica ljekaru se zasniva na obrascu koji upućuje na veću vjerovatnoću medicinskog oboljenja, radije nego da neki određeni simptomi upućuju na određenu bolest. Na primjer, bilo koji klijent stariji od 40 godina koji prethodno razvije psihijatrijske simptome trebao bi imati medicinski pregled. Ako je ovo razlog zbog kojeg upućujete klijenta, onda bi ljekar trebao da ima tu informaciju.

Najzad, postoje razlike u stilovima komunikacije između profesionalaca za mentalno zdravlje i ljekara. Socijalni radnik ili psiholog vjerovatno želi dati ljekaru potpun opis pacijenta i problema u telefonskom razgovoru koji može trajati nekoliko minuta. Ljekar je vjerovatno u toku radnog vremena, sa klinikom punom pacijenata koji čekaju da budu primljeni. Detaljan, jezgrovit i veoma usmjeren opis i iskaz problema sa zahtijevom za usmjerenu konsultaciju će vjerovatnije biti bolje primljeni od strane ljekara nego kompletnija komunikacija često očekivana između psihoterapeuta.

Česte pretpostavke koje vode do pogrešnih dijagnoza:

Drugi dio

Psihoze

Pacijenti koji se čine bez dodira sa realnošću

 1. Razmotrite organska oboljenja

Ako ne tražite nećete ni pronaći. Sumnjajte na "medical clearance".

1. Drugi simptomi koji navode na organsko oboljenje uključuju:

* pacijent stariji od 40 bez prethodne psihijatrijske istorije
* halucinacije koje su vizuelne i jasnih boja, koje se brzo mijenjaju
* olfaktorne (mirisne) halucinacije
* iluzije: pogrešna interpretacija stimulanasa
* skorije velike promjene tjelesne težine

2. Kratak, minimalan neurološki pregled može lako i brzo da se uradi, čak i kod vrlo uznemirenih pacijenata (čak i od strane nekoga ko nije ljekar).

Posmatrajte hod i pokrete tijela kako biste isključili slabost, paralizu, ataksiju i druge poremećaje kretanja i choreoatheoid pokrete.

Provjerite oči:

* Uvjerite se da su zjenice jednake i da reaguju na svjetlost.
* Provjerite da vidite da li se oči kreću potpuno u svim pravcima.
* Provjerite vertikalnu i horizontalnu nistagmu: odgovara brzim pokretima trzanja očiju, a može biti ili gore i dole (vertikalna) ili naprijed i nazad (horizontalna). Najčešće se lako uoči ukoliko se klijent zamoli da gleda gore ili sa strane koliko god može. Nistagma je često prisutna uz intoksikaciju drogama, a vertikalna nistagma se nikada normalno ne nalazi kod funkcionalne psihoze.
* Posmatrajte lice zbog asimetričnosti.
* Posmatrajte govor zbog nerazgovijetnosti, gubitka moći govora i odugovlačenja.

Gornja posmatranja su moguća na potpuno nekooperativnom pacijentu. Summers i drugi su dali opis veoma brzog fizičkog pregleda u svrhu provjeravanja (vidite bibliografiju).

3. Uzmite u obzir medicinske opasnosti koje se mogu predstaviti kao psihijatrijska oboljenja

a. Hipoglikemija (smanjen šećer u krvi): simptomi mogu biti varijabilni i uključivati delirijum ili komu. Može uključivati drhtanje, znojenje, anksioznost, tremor, povraćanje. Ukoliko ste u dilemi, dajte slatkiš ili zaslađen sok od naranče. U sobi za hitne slučajeve, dajte 50 cc. 50%-tne dekstroze za oboje – i liječenje i dijagnozu.

b. Dijabetička ketoza ili neketotična hiperosmoza (toliko visok šećer u krvi da remeti tjelesnu hemiju): delirijum sa istorijom dijabetesa, ubrzano disanje, sladak miris daha na aceton (može se pogreškom zamijeniti mirisom alkohola), dehidratacija, smanjen krvni pritisak.

c. Wernickes – Korsakoff-ov sindrom: akutni deficit tiamina (B6 vitamina) toliko opasan da može izazvati brzo oštećenje mozga. Često se nalazi kod alkoholičara. Simptomi uključuju nistagmu (brze sitne nagle pokrete očiju), cerebralnu ataksiju (osoba se kreće kao da je pijana), dokaz periferne neuropatije, očne paralize (nemogućnost pomijeranja oba oka zajedno u svim pravcima). Ukoliko postoji ikakva sumnja, dajte 100mg tiamina intramuskularno. Ovo nije dijagnostifikovano ali će spriječiti svako daljnje oštećivanje mozga.

d. DT (delirijum tremens): neželjeno dejstvo od alkohola ili drugih sedativnih hipnotika. Često se propusti i može medicinski biti veoma ozbiljno stanje. Simptomi uključuju povećane autonomne znakove, agitaciju, vizuelne i dodirne halucinacije i istoriju zloupotrebe alkohola. Početak je obično tri do četiri dana nakon redukcije ili prestanka redovnog uzimanja alkohola.

e. Hipoksija (nizak nivo kiseonika u krvi): od pneumonije, srčanog udara, COPD (chronic obstructive pulmonary disease – hronično opstruktivno plućno oboljenje), aritmije (poremećen srčani ritam), itd.

f. Meningitis (upala moždane ovojnice): obratite pažnju na ukočen vrat i groznicu.

g. Subarahnoidno (paučinasto) krvarenje (brzo arterijsko krvarenje u mozak): ukočen vrat, gubitak svijesti i glavobolja. Ukoliko je prisutan gubitak svijesti zajedno sa ukočenim vratom i glavoboljom, potrebno je odmah uraditi lumbalnu punkciju za dijagnozu.

h. Subduralni hematom (vensko krvarenje ispod spoljašnje moždane ovojnice, koje pritišće mozak satima do sedmicama ili čak i duže): simptomi variraju ali često (ne uvijek) postoji istorija povrede glave.

i. Antiholinerično (atropinsko) trovanje: od predoziranja tricikličnim ili lijekovima koji se prodaju bez recepta, ili organofosfatnim insekticidima. Klasični simptomi uključuju:

* Rumenjenje - "crveno kao cvekla"
* Suvoća usta - "suva kao kost"
* Proširene zjenice – "slijep kao šišmiš"
* Delirius – "lud kao šeširdžija"

Ovi pacijenti će takođe imati ubrzan puls i ponekad povišen krvni pritisak. Većina smrtnih slučajeva je od srčanih aritmija, iako napadi nisu rijetki.

B. Razlikovanje psihoze od delirijuma

Psihoza se odnosi na pogoršavanje u realnosti se testira zbog halucinacija, obmana ili jako neorganizovanog razmišljanja. Psihoza može biti uzrokovana organskim oboljenjem gdje znamo uzrok ili variranjem mentalnih oboljenja koje imaju opseg od kratke reaktivne psihoze do shizofrenije.

Delirijum se odnosi na akutni organski moždani sindrom koji uzrokuje globalno kognitivno pogoršavanje, sa disorjentacijom, pogoršanjem memorije i uznemirenošću svijesti. Oboljenja koja uzrokuju delirijume su često opasna po život, a delirijum bi se trebao smatrati medicinskim hitnim slučajem.

Simptomi delirijuma uključuju:

DSM (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) IV Dijagnostički kriteriji za delirijum

 1. Poremećaj svjesnosti (npr., smanjena jasnoća svjesnosti o okruženju) sa smanjenom mogućnosti za fokusiranje, održavanje pažnje ili promjenjena pažnja.

 2. Promjena u spoznaji (kao gubitak pamćenja, disorijentacija, poremećaji u govoru) ili razvoj poremećaja percepcije koji nisu bolje objašnjeni od preexisting, ustanovljene ili izlapjelosti koja se povećava.

 3. Uznemirenost se razvija u kratkom vremenskom periodu (uglavnom u nekoliko sati ili dana) i teži da se mijenja kako teče dan.

 4. Postoji dokaz iz istorije, fizičkog pregleda ili laboratorijskih testova da je uznemirenost prouzrokovana direktnim psihološkim posljedicama opšteg medicinskog stanja. (Iz DSM (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) IV, 4. izdanje 1994, Štampa APA-e (američkog društva psihijatara))

C. Medicinska oboljenja koja se mogu predstaviti kao psihoze

 1. Progresivno neurološko oboljenje

  1. Multipla skleroza: nema tipičnih znakova simptoma. Može započeti veoma iznenad i zahvatiti bilo koji dio neurološkog sistema. U svom ranom stadijumu, dijagnoza može biti ekstremno teška.

  2. Huntington-ova horeja (drhtanje): nasljedno oboljenje koje uključuje poremećaj kretanja ali može se početno predstaviti sa psihozom.

  3. Alzheimer-ovo oboljenje i Pick-ovo oboljenje: progresivna oboljenja koja uzrokuju demenciju (izlapjelost), dok Pick-ovo oboljenje primarno zahvata prednje dijelove mozga.

 2. Infekcije centralnog nervnog sistema

  1. Encefalitis (virusna infekcija mozga – uglavnom Herpes Simpleks): uglavnom se ispoljava groznicom i napadima, ali različiti mentalni simptomi uključujući katatoniju ili psihozu mogu se ispoljiti prije bilo kojih jasnih neuroloških simptoma. Uglavnom ima promjenljivo mentalno stanje.

  2. Neurosifilis (sifilis centralnog nervnog sistema).

  3. HIV infekcije: HIV encepalopatija često uključije apatiju, povećanu spontanost i depresiju a mogu se ispoljiti prije nego što su prisutni bilo koji drugi znakovi AIDS-a. AIDS se takođe može prvo ispoljiti kao delirium sa paranojom i drugim istaknutim psihotičnim karakteristikama.

 3. Prostorno okupirane ozljede unutar lobanje

  1. Tumori na mozgu
  2. Krvarenje unutar lobanje
  3. Moždani apsces (gnojenje)
 4. Metabolički poremećaji

  1. Akumulacija toksina od ozbiljnog oboljenja jetre ili bubrega.

  2. Poremećaji u elektrolitima, bilo da je u pitanju prenizak nivo seruma natrijuma ili previsok nivo kalcijuma.

  3. Akutna naizmjenična porfirija (oboljenje metabolizma porfirina): veoma rijetko oboljenje, ali se može ispoljiti kao klasična psihoza. Često ima prisutan abdominalni (stomačni) bol ili druge gastrointestinalne simptome (simptome sistema organa za varenje) kao što je povraćanje.

  4. Wilson-ovo oboljenje: nenormalnost u metabolizmu bakra koja izaziva oštećenje mozga i jetre ukoliko se ne liječi.

  5. Sistemska lupus eritematoza (autoimuno oboljenje): često sporo progresivno oboljenje sa bolom u zglobovima i mišićima, ali može se ispoljiti veoma iznenada. Nervni sistem je često zahvaćen i može se ispoljiti depresijom, sindromima gubitka kontrole (neočekivano impulsivno ili agresivno ponašanje), ili psihozom.

 5. Endokrinalni poremećaji (poremećaji žlijezda sa unutrašnjim lučenjem)

  1. Miksedem (smanjenje aktivnosti tiroidne žlijezde - hipotiroidizam)

  2. Kušingov sindrom (previše kortizona izazvano prevelikom aktivnošću nadbubrežne žlijezde ili previše aktivnosti žlijezde hipofize)

  3. Hipoglikemija, ili uslijed insulina koji izlučuje tumor ili upravljanja insulinom

 6. Stanja deficita

  1. Deficit tiamina: Wernicke-Korsakoff amnestički sindrom

  2. Pelegra (deficit nikotinske kiseline) i deficiti drugih vitamina iz B kompleksa

  3. Deficit cinka

 7. Epilepsija temporalnog (čeonog) dijela mozga (ili djelimičan kompleksan napad bolesti)

 8. Lijekovi-

  1. prepisani, L – DOPA, Amfetamin

  2. ilegalne droge, kokain, krek, metamfetamin, stimulansi i halucinogene droge

D. Razmotrite druga mentalna oboljenja uključujući shizofreniju

Nisu sve psihoze shizofrenija. Nemojte pogriješiti dijagnozu. Bez istorije, nemoguće je razlikovati akutnu psihotičnu epizodu koja će se brzo riješiti od pogoršanja shizofrenije koja će nastaviti da bude dugotrajan problem.

3. dio

Anksioznost

 1. Razmislite o fenomenologiji anksioznosti

 2. Psihološke manifestacije: unutrašnja osjećanja terora, napetosti, zebnja i strah, nerealnost, bezličnost, strah od prijetećeg ludila

 3. Poremećaji inteligencije: Smanjena koncentracija, neorganizovano razmišljanje, čulna preplavljenost

 4. Tjelesne manifestacije: Autonomski ili visceralni (utrobni) simptomi, uključujući drhtanja, bol u prsima, tahikardija, umor, slabost, znojenje, crvenjenje, tupoća, peckanje u ekstremitetima, vrtoglavica, gubljenje daha, glavobolja, zamagljenje vida, tinnitus, dijareja, tremor, nesvijest

 5. Različite dijagnoze anksioznosti

 6. Primarni anksiozni poremećaji

  • Panični poremećaj sa ili bez agorafobije (strah od velikog prostora)
  • Socijalna fobija i druge jednostavne fobije
  • Opsesivno – kompulsivni poremećaj
  • Posttraumatični stres
  • Generalni anksiozni poremećaj
  • Poremećaj prilagođavanja sa anksioznim stanjima
  • Depresija može biti sekundarna odlika
 7. Druga mentalna oboljenja koja se mogu prezentovati kao anksioznost

  • Psihoza
  • Uznemiravajuća depresija
  • Manično – depresivni poremećaj (depresivne faze)
 8. Hiperventilacioni sindrom

 9. Medicinska oboljenja koja se predstavljaju anksioznošću

Jako sumnjajte na medicinski uzrok za anksioznost kod pacijenata mlađih od 18 ili starijih od 35 godina kod kojih se iznenada razvila anksioznost koja remeti njihove normalne aktivnosti i koji imaju drugačiju negativnu psihijatrijsku istoriju (Hall 1980).

 1. Anksioznost koja prati organske moždane sindrome

  • Skloni da imaju labilno raspoloženje
  • Konfuzija koja može biti zamijenjena psihozom
  • Pregled mentalnog zdravlja bi trebao dokazati smanjeno rasuđivanje, posebno smanjeno pamćenje
  • delirijum
  • demencija (izlapjelost)
 2. Druga neurološka oboljenja (25% medicinskih uzroka simptoma anksioznosti)

  1. Cerebralna vaskularna insuficijencija: privremeni ishemični napadi koji traju od 10 do 15 sekundi do jednog sata (kratka blokiranja u arterijama koje vode do mozga izazivajući privremeni prestanak snadbijevanja mozga krvlju)

  2. Anksiozna stanja i promjena u ličnosti koja prate povredu glave

  3. Infekcije centralnog nervnog sistema:

  4. Meningitis: groznica, ukočen vrat i delirijum

  5. Neurosifilis: moze se ispoljiti kao skoro bilo šta

  6. Degenerativni poremećaji

  7. Alzheimer-ova demencija

  8. Multipla skleroza: može biti rano otkrivena zbog nejasnih i promjenjljivih medicinskih žalbi
  9. Huntington-ova horeja: može se u ranom stadijumu ispoljavati kao anksioznost ili drugi funkcionalni poremećaj prije nego što je poremećaj kretanja evidentan – uvijek ima pozitivnu porodičnu istoriju

  10. Toksični poremećaji

  11. Trovanje olovom: gubitak apetita, zatvor i količni abdominalni bol praćen razdražljivošću i nemirima

  12. Trovanje živom: od zaražene ribe
  13. Trovanje manganom: od industrijskog izlaganja
  14. Organofosfatni insekticidi (slični nervnom gasu): od izlaganja hemikalijama ili insekticidima

  15. Djelimični kompleksni napadi

Endokrinalni poremećaji (25% medicinskih uzroka anksioznih simptoma)

a. Hipertiroidizam (povećano lučenje hormona štitne žlijezde) često se ispoljava kao anksioznost, ali se može ispoljiti kao depresija i jedan je od najčešćih endokrinalnih abnormalnosti. Najčešći je kod žena starosti od 20 do 40 godina. Anksioznost od hipertiroidizma može se ispoljiti sa euforijom koja je kao manija ili agitacijom, zajedno sa gubitkom težine, nepodnošenjem vrućine, ubrzanim pulsom, tremorom i često eksoftalmozama (ispupčenost očiju uzrokovano nenormalnim nakupljanjem masti iza očnih jabučica).

b. Povećana funkcija nadbubrežne žlijezde ili Kušing-ov sindrom: ima različite uzroke, uključujući tumore hipofize ili nadbubrežnih žlijezda ili od steroida koji su dati za liječenje drugih oboljenja. Često postoji promjena u distribuciji masti sa leđnom grbom, okruglim licem i tankim rukama i nogama, maljavost, akne, smanjena menstruacija kod žena i impotencija kod muškaraca.

c. Hipoglikemija (smanjenje glukoze u krvi): često povezana sa istorijom dijabetesa i uzimanjem insulina ili drugih lijekova za povećanje glukoze. Rijetko od tumora koji izlučuje insulin. Hipoglikemija kao posljedica dijete kod koje su izbačeni ugljeni hidrati je vjerovatno pogrešno dijagnostifikovana, a prateći simptomi možda nisu uvijek odgovorni za promjene glukoze u krvi.

d. Hipoparatiroidizam (smanjeno lučenje hormona paratiroidne žlijezde): gotovo je uvijek povezan sa istorijom operacije štitne žlijezde. Često se ispoljava poražavajućom anksioznošću, bilo sa ili bez promjene ličnosti.

e. Klimakterični i predmenstrualni sindromi.
 1. Kardiopulmonarni (srce-pluća) poremećaji: Često se ispoljavaju gubljenjem daha, žaljenjem na bol u prsima, bol u prsima koji je pogoršan naprezanjem.

  1. Angina
  2. Plućna embolija
  3. Aritmije (nepravilnosti u radu srca)
  4. COPD – Hronično opstruktivno plućno oboljenje
  5. Prolaps mitralnog (dvolisnog) srčanog zaliska (generalno bezopasan)
 2. Feohromocitom (tumori koji izlučuju epinefrin)

 3. "Lijekovi" (psihijatrijske droge) kao uzroci anksioznosti

 4. UZMITE TEMELJNU I DETALJNU ISTORIJU.

 5. pitajte o svim lijekovima koje pacijent uzima, legalne i ilegalne, prepisane i bez recepta
 6. pitajte o svim oboljenjima koje je pacijent imao
 7. astmatičari uzimaju kombinaciju simpatomimetika i ksantna (aminofilin, teofilin)
 8. pacijenti sa alergijama mogu uzimati efedrin
 9. pacijenti sa dijabetesom mogu biti hipoglikemični zbog uzimanja insulina
 10. preparati za štitnu žlijezdu mogu biti prepisani za odoljenje štitne žlijezde, praćeno operacijom štitne žlijezde (godinama unazad), ili čak za gubitak težine

 11. Nepsihotropični lijekovi

  1. Simpatomimetici (često se nađu u neprepisanim lijekovima za hladnoću i alergije): epinefrin, norepinefrin, izoprotenol, levodop, dopamin hidrohlorid, dobutamin, terbutalin sulfat, efedrin, pseudo-efedrin

  2. Derivati ksantena (lijekovi protiv astme, kafa, ugalj, lijekovi protiv bolova koji se kupuju bez recepta): aminofilin, teofilin, kofein

  3. Sredstva protiv upala: indometacin

  4. Preparati za tiroidnu žlijezdu

  5. Insulin (preko hipoglikemične reakcije)

  6. Kortikosteroidi

  7. Drugi: nikotin, korijen ginsenga, monosodni glutamat

  8. Prekid uzimanja droga: kofein, nikotin

 12. Psihotropični lijekovi

  1. Antidepresivi (uključujući MAO-inhibitore), "lijekovi" (psihijatrijske droge) za tretiranje ADHD-a (ADD ili poremećaj pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost ili poznat još kao hiperkinetički sindrom), u rijetkim slučajevima izazivaju sindrome anksioznosti

  2. Lijekovi za smirenje: benzodiazepini (paradoksalan odgovor najčešći je kod djece i starijih), antipsihotici (akatizija se može ispoljiti kao anksioznost)

  3. Antiholinergični "lijekovi" (psihijatrijske droge) mogu izazvati delirijum koji, u ranijim stadijumima, može lako biti zamijenjen sa anksioznošću: skopolamin i sedativni antihistamini (pronađeni u preparatima za spavanje koji se kupuju bez recepta), sredstva protiv Parkinsonove bolesti, triciklični antidepresivi, antipsihotici

 13. Droge – legalne i ilegalne

  1. Kofein – intoksikacija ili prekid uzimanja

  2. Nikotin – prekid uzimanja više nego akutna intoksikacija

  3. Stimulansi – kokain, amfetamini, itd.

  4. Alkohol ili prekid uzimanja alkohola

 14. Prekid uzimanja lijekova (droga) je čest uzrok anksioznih vrsta sindroma

Velik broj lijekova može izazvati stanja odvikavanja sa simptomima anksioznosti ili čak agitacije. Svi sedativni hipnotici, triciklični antidepresivi i antiholinergici mogu izazvati simptome odvikavanja.

4. Dio

Depresija

Diferencijalna dijagnoza: psihijatrijsko oboljenje

 1. Primarni afektivni poremećaji

  1. Velika depresija, bilo da je u pitanju jedna epizoda ili povratni bipolarni poremećaj

  2. Distimija

  3. Poremećaj prilagođavanja sa depresivnim raspoloženjem

  4. Žalost

 2. Sekundarna depresija koja prati druge funkcionalne poremećaje

 3. Medicinska oboljenja koja se mogu prezentovati kao depresija

Postvirusni depresivni sindromi: posebno influenca (gripa), infektivna mononukleoza, virusni hepatitis, virusna pneumonija (upala pluća) i virusni encefalitis (upala mozga)

 1. Rak

  1. Rak pankreasa (gušterače) često se ispoljava kao depresija

  2. Rak pluća, pogotovo karcinom oat ćelija

  3. Tumori na mozgu, bilo da su u pitanju primarni tumori ili metastaze, mogu se ispoljiti sa depresijom

 2. Kardiopulmonarno (srce-pluća) oboljenje sa hipoksijom (povećanim prisustvom kiseonika u krvi): akutna hipoksija često vodi do simptoma koji liče na anksioznost ili paniku. Hronična hipoksija može se ispoljavati sa malaksalošću, apatijom, psihomotornom usporenošću i drugim simptomima koji se mogu zamijeniti sa depresijom.

 3. Prekid disanja u snu: treba sumnjati kod pacijenata sa poremećajem sna i pospanošću u toku dana

 4. Oboljenja endokrinih žlijezda (sa unutrašnjim lučenjem)

  1. Hipotiroidizam (smanjena aktivnost tiroidne žlijezde): izaziva generalno usporavanje svih tjelesnih funkcija. Pacijent se žali na umor, dobitak tjelesne težine, zatvor, i, kada ga pitate, opisaće nepodnošenje hladnoće, suvu kožu i kosu i promuklost ili produbljenje glasa. Često veoma podmuklo (skriveno) oboljenje ali se lako dijagnostikuje i liječi kada se jednom posumnja da je prisutno.

  2. Hipotiroidizam ili tirotoksikoza (previše aktivna tiroidna žlijezda): obično su povezani sa anksioznošću ali mogu se ispoljiti kao depresija, pogotovo kod starijih osoba koji mogu imati nekoliko klasičnih znakova oboljenja tiroidne žlijezde.

  3. Smanjena funkcija nadbubrežne žlijezde (Adisonova bolest): Često se ispoljava slabošću i umorom, zajedno sa niskim krvnim pritiskom i hiponatremijom (nizak nivo natrijuma u serumu) i hiperkalemija (povećan nivo kalijuma u serumu).

  4. Povećana funkcija adrenalne (nadbubrežne) žlijezde (Kušing-ovo oboljenje): bilo da je od lijeka steroida, tumora koji izlučuju hormone hipofize, nadbubrežne žlijezde ili drugih tumora koji izlučuju ACTH. Različite afektivne uznemirenosti, bilo da je u pitanju depresija ili manija, su česte. Sindrom je označen gojaznošću, povišenim krvnim pritiskom, nabreklošću lica i maljavošću.

  5. Hiperparatiroidizam (povećana aktivnost paratiroidnih žlijezda): često se javlja od malih tumora na paratiroidnim žlijezdama. Rani simptomi se podmuklo razvijaju i mogu uključivati malaksalost, anoreksiju, slabost, zatvor i depresivno raspoloženje. Klasični simptomi bolova u kostima i bubrežnih kolika (oštrih bolova) često se razviju svega nekoliko godina kasnije.

  6. Poslije-porođajni, poslije-klimakterični i pred-menstrualni sindromi.

 5. Kolagensko – vaskularna oboljenja

  Ovo je čudan skup različitih oboljenja gdje osoba u osnovi postaje alergična na dijelove svog sopstvenog tijela. Može zahvatati sve dijelove tijela i može, nekih puta, izazvati smrt.

  Sistemska lupus eritematoza (SLE) se najčešće može vidjeti kod žena starosti od 13 do 40 godina. Često se početno ispoljava sa nespecifičnim simptomima kao što su umor, nelagodnost, anoreksija i gubitak tjelesne težine, od kojih svaki može voditi dijagnozi funkcionalne depresije.

 6. Oboljenje centralnog nervnog sistema

  1. Multipla skleroza

  2. Tumori na mozgu i druge intrakranialne mase (mase unutar lobanje) kao što su subduralni hematomi (krvarenje unutar duralne ovojnice koja obavija mozak): mase, pogotovo u čeonim-frontalnim i sljepočnim-temporalnim dijelovima, mogu rasti godinama i izazvati psihijatrijske simptome prije nego što su ikakve glavne (žarišne) neurološke nenormalnoti očigledne.

  3. Kompleksni parcijalni napadi: iktalna ponašanja koja se ponavljaju u toku napada, interiktalne promjene ličnosti između napada, povećana labilnost emocija, osoba se brzo ljuti, povećana preokupacija religijom, hipergrafija (povećano pisanje).

  4. Moždani udari, posebno zahvataju lijevu stranu mozga (desnu stranu tijela).

C. Lijekovi koji mogu izazvati depresiju

Ex. – Katerndahl je otkrio da 43% pacijenata kojima je dijagnostifikovana depresija su u porodičnoj klinici uzimali lijekove koji mogu izazvati depresiju.

 1. Interferon (za liječenje infekcija hepatitisa C)
 2. Antihipertenzivni lijekovi (lijekovi za kontrolisanje visokog krvnog pritiska): reserpin i alfa-metildop su vjerovatno najgori, ali propranolol je bio umiješan i svi antihipertenzivi su sumnjivi
 3. Digistalni preparati, zajedno sa raznim drugim lijekovima za srce
 4. Kimetidin: koristi se za liječenje čira na želucu
 5. Indometacin i drugi nesteroidni antiinflamatorni (antiupalni) lijekovi
 6. Disulfuram (Antabuse): uglavnom prepisan pacijentima koji imaju više osjećaj umora nego pravu depresiju
 7. Antipsihotični "lijekovi" (psihijatrijske droge): mogu izazvati akineziju ili inhibiciju spontanosti koje se mogu osjećati ili ličiti na pravu depresiju. Ovo je mnogo manje često sa novijim "netipičnim" antipsihotičnim lijekovima
 8. Anksiolitici: svi sedativni hipnotici od barbiturata do benzodiazepina su upleteni u oboje, i izazivanje depresije, i pogoršavanje depresije kod osjetljivih pojedinaca
 9. Steroidi, uključujući prednizon i kortizon

D. Zloupotrijebljeni "lijekovi" (psihijatrijske droge) koji mogu izazvati depresiju

 1. Alkohol: veoma čest uzrok depresije, kao i reakcija na depresiju
 2. Prekid uzimanja stimulanasa

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: