Anketa o zlostavljanju od psihijatrije

Anketa o zlostavljanju u psihijatriji

Da li ste ikada bili lično zlostavljani ili vam je naudio neki psihijatrijski tretman ili neki drugi vid "liječenja mentalnog zdravlja"?

Da li Vam se desilo da se Vaš član porodice, prijatelj ili voljena osoba naglo razboljela – ili čak umrla – pod psihijatrijskim tretmanom?

Da li ste pokušali reći psihijatru ili psihijatrijskoj ustanovi neke stvari u vezi sa sumnjivom smrću voljene osobe koja je bila pod psihijatrijskom njegom, i zbog toga bili ignorisani, ismijavani ili Vam je čak prijećeno zbog toga?

Ako je tako, onda znajte da niste sami. Zbog psihijatrijskih lažnih objašnjenja, zbog zakona koji dozvoljava lako zatvaranje u mentalne institucije, te depersonalizacijskih "tretmana", svaki dan širom svijeta na hiljade njih nesvjesno pada pod sistem prinudnog psihijatrijskoh zbrinjavanja.

Ako ste bili izvrgnuti ili ako ste pak primijetili zlostavljanje, seksualni napad, zločin ili zloupotrebu od strane psihijatra, psihologa ili nekog drugog praktičara mentalnog zdravlja, CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) je udruženje koje je voljno da Vas sasluša i pomogne Vam. Websajt: www.cchr.org

Od velikog je značaja da se psihijatrijska zlodjela prijave i da se odgovarajući kotači vlasti, koji su zaduženi za to područje, pokrenu i djeluju protiv takvih pojava. Samo na ovaj način možete zaštititi sebe, i one do kojih Vam je stalo, od mogućeg psihijatrijskog zlostavljanja i prinude.

PITANJE: Šta bih trebao prijaviti?

ODGOVOR: Prijavite svaki zločin ili djelo za koje vjerujete da ugrožava zdravlje, sigurnost i dobrobit pacijenta. Ovo uključuje zanemarivanje, psihičke ili seksualne napade, nasilno fizičko ili hemijsko obuzdavanje, pogrešno ili pretjerano davanje lijekova, lišavanje slobode (nezakonito zatvaranje u psihijatrijsku ustanovu), pružanje tretmana bez prethodne saglasnosti pacijenta, nehotično ili namjerno ubistvo i prevare.

PITANJE: Kako mogu podnijeti prijavu?

ODGOVOR :

1) Napišite sve poznate detalje u vezi zlostavljanja, uključujući tu datume, mjesta, imena psihijatra, psihologa i svih drugih koji su uključeni, imajući na umu da privatnost pacijenta treba da ostane nepovrijeđena. Ovo sve pošaljite najbližem predstavništvu CCHR-a (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije).

Slijede neke upute:

2) Potkrijepite svoje tvrdnje sa što je moguće više dokumentacije. Zapamtite da ne smijete činiti ništa nelegalno. Koristite samo one dokaze do kojih ste došli na zakonit način, da bi ste mogli dokazati zlostavljanje.

3) Nakon što ste sačekali da protekne potrebno vrijeme da Vaša prijava stigne do nas, potrebno je da nazovete CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije), radi detaljnije rasprave o slučaju ili da dogovorite sastanak.

Vaša prijava i Vaš identitet će biti sačuvani u strogoj tajnosti.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: