Antipsihijatrija.org - psihijatri su jako opasni liječnici

Antipsihijatrija.org - psihijatri su jako opasni liječnici

Izvor: Wikipedija
Psihijatar je liječnik koji se specijalizirao (dodatnom četverogodišnjom edukacijom, nakon završetka medicinskog fakulteta) za dijagnostiku i liječenje mentalnih bolesti, odnosno zaštitu duševnog zdravlja.

Ovako kazuje stručna definicija, no puno je važnije ZNATI, shvatiti i imati na umu da je sam odabir svake struke pa tako i za biti 'liječnik psihijatar', u najužoj vezi s osobnim AFINITETIMA ili sklonostima nekog čovjeka što je određeno kao kumulativ RAZLIČITIH osobnosti neke osobe i dijelom kroz sociološku komponentu i stupanj razvitka društva u kom je takva osoba odrastala!

Ovo bi, jako pojednostavljenim jezikom, mogli razumjeti i na jedan posve drugačiji način koji kazuje kako osobe koje su odabrale biti 'liječnik psihijatar' u sebi posjeduju izvjesnu i sigurnu dozu osobnosti koja ih 'goni' biti autoritetom za ljudski um, a to i nije nego oblik poremećaja i želja za dominacijom!

Ovo je Istina, jer je i njima samima jasno kako POJMA nemaju o misaonim procesima i duševnom stanju njihovih 'pacijenata', što radi svoje 'predisponiranosti' da se nametnu kao NETKO, ... netko tko zna NEŠTO o tuđem umu i duši (Bog?), upotpunjuju nerealnim i nedokazivim OPISIMA mentalnih 'bolesti' i podvalom o učinkovitosti njihovih 'modernih lijekova i tretmana' čime nastoje privoljeti 'pacijente' na kooperativnost i navodno 'liječenje' koje nikoga nije izliječilo, ali što je mnoge ljude odvelo do velikih nevolja i u samu smrt! Ako se ovo prihvati, makar kao moguća činjenica, a jer je to jako dobro znano i samim psihijatrima, onda se može reći kako su psihijatri PSEUDO i jako opasni 'liječnici'!

Čitajte više na Antipsihijatrija.org

Antipsihijatrija

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: