Psihijatrijska biblija ili DSM

Psihijatrijska biblija ili DSM

Što je to psihijatrijska biblija? To je dijagnostički i statistički priručnik ili knjiga koja definira kriterije na temelju kojih se djeci daje žig "poremećaja". To je knjiga, na temelju koje se bilo kojim osobama uopćeno pridaje pojam nekog mentalnog poremećaja. Znači, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders ili "Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih poremećaja" je knjiga u kojoj su ti mentalni poremećaji, definirani.

Na stranici 89. engleske verzije, piše za hiperaktivnost da "ne postoji ni jedna posebna fizička karakteristika poremećaja pažnje ili hiperaktivnosti".

Ovaj izmišljeni poremećaj je doslovce izglasan na sastanku ljudi u bijelom 1987. godine, uprkos tome što nije mogao biti naučno dokazan.

Jednostavno se izaberu kriterije, izmisli bolest i nastavi sa industrijom smrti, prodajom droga maloj djeci.

Kriteriji za hiperaktivnost

Ako se šest ili više slijedećih "simptoma" ili manja pažnje ponavljaju za minimalno 6 mjeseci, do mjere da se stanje ne može ispraviti u tom periodu razvoja.

Prva grupa simptoma hiperaktivnosti

Za manjak pažnje, postoji ova prva grupa "simptoma". Ali, ako dijete spada u drugu grupu, isto tako će imati "poremećaj" pažnje ili hiperaktivnost.

 1. često ne može da obrati punu pažnju na detalje ili pravi grube greške u školskim zadaćama, na radu ili u drugim aktivnostima;

 2. često ima problem da zadrži pažnju u zadacima ili u aktivnostima igranja;

 3. često se čini da ne sluša, ako mu se direktno govori;

 4. često ne slijedi upute i ne završi školske zadaće, hor ili druge obaveze na radnom mjestu;

 5. često ima probleme da organizira zadatke i aktivnosti;

 6. često izbjegava ili ne voli da se uključuje u aktivnosti koje zahtijevaju umni napor, kao školske zadaće ili kućni zadaci;

 7. često gubi stvari potrebne za zadatke ili aktivnosti, igračke, školske zadaće, olovke, knjige ili alate;

 8. često izgubi pažnju radi vanjskih uticaja;

 9. često je zaboravljivo tokom dnevnih aktivnosti;

Druga grupa simptoma hiperaktivnosti

Ako se šest ili više slijedećih "simptoma" ili manja pažnje ponavljaju za minimalno 6 mjeseci, do mjere da se stanje ne može ispraviti u tom periodu razvoja:

Za hiperaktivnost, to su ovi simptomi:

 1. često se igra s rukama, nogama ili se mrda na svojoj stolici;

 2. često napusti svoju stolicu u situacijama kada se očekuje da sjedi na stolici;

 3. često trči ili se penje u situacijama kada to nije prigodno;

 4. često ima problem da se tiho igra ili da učestvuje u rekreativnim aktivnostima na tih način;

 5. često je u pokretu ili često se čini kao da ga pokreće motor;

 6. često govori previše;

Za impulzivnost to su onda ovi simptomi:

 1. često daje odgovore, prije nego što je postavljeno pitanje;

 2. često ima problem da čeka na svoj red;

 3. često prekida druge, upada u igru ili konverzaciju drugih;

Neki simptomi hiperaktivnosti, pojavljuju se i kod djece ispod 7 godina. Dalje, neki simptomi se pojavljuju i kod kuće i u školi.

Simptomi hiperaktivnosti

Ako Vam se šest ili više ovih simptoma unutar 6 mjeseci kod djeteta javljaju, a to neki psihijatar, psiholog ili čak i učitelj ili školska čistačica misli da nije prikladno za dijete u toj dobi razvoja, onda Vam dijete ima hiperaktivnost.

 1. često ne može da obrati punu pažnju na detalje ili pravi grube greške u školskim zadaćama, na radu ili u drugim aktivnostima;

To može biti da npr. proleti ptica kroz prozor, pa dijete pogleda ka ptici. Ili neko iza leđa kaže "Magarac", pa se dijete počne smijati na času. Možda nacrta zeca na svojoj školskoj zadaći. Sve ono što je normalno za djecu, ali nenormalno za ljude u bijelom, psihijatre smrti, to će biti simptom za hiperaktivnost.

 1. često ima problem da zadrži pažnju u zadacima ili u aktivnostima igranja;

Možda se dijete igra sa drugarima, pa umori, pa sjedne, ne može dalje, tako ne može ni da drži pažnju. Možda je samo preskočilo neku riječ da ne razumije, pa ne može da zadrži pažnju pri čitanju. TAKVO JE DIJETE HIPERAKTIVNO. Da li zaslužuje žigosanje mentalno poremećenog? Ne budimo smiješni. Jesmo li roditelji ili smo monstrumi?

 1. često se čini da ne sluša, ako mu se direktno govori;

Jao, govoriš mu direktno, ono te gleda i smije se, čini ti se da te ne sluša. Je li to strašno? A, što ako ti se samo čini. Kako možeš da znaš i kako možeš da budeš siguran? Pa, tako što imaš bijelu odjeću, ti si psihijatar smrti, ti određuješ koje je dijete hiperaktivno, koje te sluša i koje ne sluša.

 1. često ne slijedi upute i ne završi školske zadaće, hor ili druge obaveze na radnom mjestu;

Eto, sve Vam kaže. A, praktično svako dijete koje nije savršeno, koje nema sve petice, koje se ne može prilagoditi savršenstvu pjevanja u horu, takvo Vam je dijete hiperaktivno.

 1. često ima probleme da organizira zadatke i aktivnosti;

A, ko te probleme nema? Ja vodim u isto vrijeme mnogo firmi, pa imam te probleme. Pa, učitelji imaju probleme da organiziraju učenje djece, pa i Jadranka Kosor ima masivne probleme da organizira zadatke i aktivnosti. Zato su učenje i škola tu, da pomognu djetetu, da ga nauče, ne da ga kljukaju drogama, zato što dijete nije naučeno da organizira zadatke i aktivnosti.

 1. često izbjegava ili ne voli da se uključuje u aktivnosti koje zahtijevaju umni napor, kao školske zadaće ili kućni zadaci;

Pa, naravno, kad mu se tuši da sjedi i pamte kojekakve godine rođenja, tamo nekih filozofa, predsjednika i slično, to zahtijeva umni napor i biće zato HIPERAKTIVNO.

 1. često gubi stvari potrebne za zadatke ili aktivnosti, igračke, školske zadaće, olovke, knjige ili alate;

Dijete je izgubilo knjigu, alat i olovku unutar 6 mjeseci. To je već često, pogotovo ako to nije primjereno dobi takve djece. Dajte ga ovamo, da ga napunimo drogama, jer je dijete hiperaktivno.

 1. često izgubi pažnju radi vanjskih uticaja;

Malo mu je hladno, pa drhti, ne može se koncentrirati na učiteljske nebuloze. Možda je čak krišom donjeo mp3 u školu, pa sluša muziku na nastavi. Neko mu pokaže prst, pa se dijete smije. Sigurno je hiperaktivno.

 1. često je zaboravljivo tokom dnevnih aktivnosti;

Joj, šta sam ono htjeo da kažem? Ma, mora da sam hiperaktivan.

Druge stranice u vezi izmišljenog poremećaja "hiperaktivnost"

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: