Nema naučne osnove u DSM-u (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje)

Nema naučne osnove u DSM-u (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje)

DSM-IV (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje), koji sadrži 374 takozvana mentalna poremećaja, su stvorili psihijatri došavši do onog što su nazvali "konsenzusom", što je ui jednakoj mjeri naučno i precizno, koliko i dizanje ruke.

Možda je najbolji primjer kakvu naučnu pretenziju ima psihijatrija stvarajući i proširujući DSM (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje), upravo u načinu na koji su dodane nove "bolesti". Psihijatri su doslovno glasali o tome, šta čini neku mentalnu bolest ili poremećaj, dižući ruke na konferenciji. Nijedan medicinski dokaz nije prezentovan, nijedan sken mozga, nalaz krvi, niti bilo koji drugi medicinski kriterij potreban da se ustanovi bolest, nije korišten pri izradi DSM-a (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje); on je 100 % zasnovan na subjektivnom mišljenju.

Psiholog koji je prisustvovao raspravi o DSM-u (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) je zabilježio: "Nizak nivo intelektualnog napora je šokantan. Dijagnoze su zasnovane glasanjem većine, na nivou po kom bismo glasali, u koji restoran idemo danas na ručak. Vi se osjećate kao Italijan, ja kao Kinez, pa hajde da nađemo neki kompromis i odemo u kafeteriju. A onda taj dogovor utipkamo u kompjuter."

U potpunoj odsutnosti objektivnosti i naučnih dokaza, psihijatrija je odlučila da uvede sledeće stavke budu od sada posmatrane kao mentalne bolesti:

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: