Psihijatri nastavljaju sa obmanom, zvanom DSM

Psihijatri nastavljaju sa obmanom, zvanom DSM

Dijagnostički i statistički priručnik mentalnih bolesti (DSM) je za psihijatre sveta knjiga, odnosno – "sveti cjenovnik" mentalnih poremećaja.U DSM-u (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) je psihijatrija mnogobrojne aspekte ljudskog ponašanja stavila u kategoriju "mentalne bolesti", jednostavno tako što je ispred stavila riječ "poremećaj". Iako čak i glavni saradnici na DSM-u tvrde da u njemu nema naučno-medicinske osnove za sve te silne "poremećaje", ipakse taj priručnik koristi kao dijagnostičko oruđe, ne samo u individualnom liječenju, već i u pravnim borbama oko starateljstva nad djecom, slučajevima diskriminacije, sudskim svjedočenjima, u obrazovanju, itd. Pošto dijagnozi u potpunosti nedostaje naučni kriterij, bilo ko može biti označen kao mentalno bolestan i u skladu s time biti podvrgnut opasnim tretmanima koji ugrožavaju život, i to sve na osnovu nečijeg mišljenja.

Dr. Thomas Dorman, internista i član udruženja Royal College ofPhysicians of the United Kingdom,ističe: "Ukratko, sav posao oko stvaranja kategorija psihijatrijskih 'bolesti', prvo ih formirajući konsenzusom (saglasnošću), a potom stvarajući za njih dijagnostičke pravilnike, ima za cilj naplatu od osiguranja, što na kraju krajeva psihijatriji, kao aparatu za iznudu novca, daje pseudo-naučni karakter. I naravno, počinioci(psihijatri) otimaju od 'malih' ljudi."

Profesor Herb Kutchins i Stuart A. Kirk, autori knjige Making Us Crazy, zaključuju: "Šira javnost može dobiti pogrešnu utjehu od DSM-a (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje), koji podstiče vjerovanje da se grubost, brutalnost i bol u ljudskim životima i u njihovoj zajednici mogu objasniti psihijatrijskom oznakom i ukloniti pilulom. Naravno, svi mi u svom životu imamo određene probleme koji nas muče, i bezbroj načina kojima se služimo da se s njima izborimo... No, da li život može uopšte biti drugačiji? DSM, koji se naziva i psihijatrijskom biblijom, želi prikazati naša ponašanja kao sumanuta i luda – a mi se, zapravo, samo ponašamo i reagujemo ljudski."

Mada su psihijatri uspijevali godinama u nastojanju da se njihove tvrdnje čine, izgledaju i zvuče naučno, ipak je svijet prozreo da su njihove dijagnoze ustvari opasne prevare. Ovaj priručnik nije samo "marketinško oruđe" ili bezopasni "cijenovnik" za naplatu tretmana; u rukama psihijatara, ovaj priručnik može zaista biti iskorišten u te svrhe, da se na sudbinu bilo kog pojedinca stavi tačka.

DSM (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) nijenaučno dijelo

Kad vidiš – vjeruješ! Vidite i sami kakve su smiješne dijagnoze izmislili psihijatri, da bi se naplatili od vašeg zdravstvenog osiguranja. Oni imaju veze sa naukom otprilke koliko i oni, koji proriču sudbinu iz šoljice kafe, s tom razlikom, što psihijatri imaju pravo da vas zarobe i da vam naude za čitav život.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: