Elektrokonvulzivna terapija ili elektro šok nije tretman već tortura i mučenje pacijenata

Elektrokonvulzivna terapija ili elektro šok nije tretman već mučenje

Elektrokonvulzivna terapija ili elektro šok nije tretman već mučenje pod prividom "liječenja". Kao prvo, mentalni poremećaji nisu bolesti, već su "poremećaji" čiji kriteriji se izglasavaju na stolu američkog udruženja psihijatara. Ukoliko psihijatri imaju privatne financijske interese u farmaceutskim kompanijama, oni će sebi izglasati potrebne "poremećaje". Ljudski problemi se riješavaju ljudskim metodama, a ne podvrgavanjem mučenja visokonaponskom strujom koja ide kroz glavu. Elektrokonvulzivna terapija je nastala tako što je italijanski psihijatar Ugo Cerletti vidio kako svinje ubijaju i prethodno ih šokiraju strujom kroz glavu. Nakon toga je počeo da primjenjuje elektrokonvulzivnu terapiju na ljudima. To je monstrum.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: