Elektrokonvulzivna terapija ili elektro šok, psihijatrija ubija i nasilje nad pacijentima

Elektrokonvulzivna terapija ili elektro šok, zlostavljanje u psihijatriji

{&main::latest_pages_by_category(33,3815,10)}

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: