Psihijatrija: istina o elektro šokovima

Psihijatrija: istina o elektro šokovima (elektrokonvulzivna terapija)

Dr. John Breeding Ph.D. je psiholog i pobornik psihijatrije. Ovo je video na engleskom jeziku koji opisuje istinu o eletro šokovima koje je psihijatrija uvela u svrhu tobožnog "liječenja" pacijenata. Elektro šokovi (elektrokonvulzivna terapija) su bili upotrebljavani i još uvijek se upotrebljavaju u klaonicama pri klanju životinja i u psihijatrijskim ustanovama. Dr. John Breeding Ph.D. je pobornik i neprijatelj psihijatrije i na čelu je Teksaške koalicije za zabranu elektro šokova (elektrokonvulzivne terapije).

MOLIMO DA NAS OBAVIJESTITE AKO IMATE PODATKE O OSOBAMA KOJE SU POVREĐENE ILI UBIJENE OD STRANE PSIHIJATRIJE.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: