Psihijatrija i mučenja homoseksualaca tokom aparthejda u Južnoj Africi

Psihijatrija i mučenja homoseksualaca tokom aparthejda u Južnoj Africi

Projekat Averzija (engl. Aversion Project) razotkriva kršenja ljudskih prava homoseksualaca u Južnoj Africi tokom vremena aparthejda.

Možda ste bili sretni... pa ste uspjeli da se sakrijete nekako od svoje države i vojske. Ali ako niste bilo ako sretni... šta mislite mislite šta Vas je čekalo? Psihijatrijsko elektro šokiranje. Homoseksualci, liberalci, ovisnici o drogama, pobornici vojnog ratovanja su bili poslani u psihijatrijske logore. Južnoafrički vojni i civilni zakon je tada obilježavao homoseksualce kriminalcima i prijetio je teškim kaznama. Kada su homoseksualci bili prisiljeni ili da budu javno kažnjeni ili da budu budu tretirani u psihijatrijskim bolnicama, mnogi su "dobrovoljno" (pod navodnicima) pristali na tretman u psihijatrijskim logorima i bolnicama. U Južnoj Africi psihijatri nisu koristili samo bolnice, već logore. Kada se sumnjalo da je neko homoseksualac to se prijavljivalo vojno medicinskoj ustanovi.

Oni što su pristali da idu na psihijatrijski tretman, nisu znali šta ih čeka!

Dobili su teške doze Valijuma, "doktori" su koristili droge koje su bile zabranjene svim svjetskim zakonima o patentima. Dobili su tretmane elektro šokova ili poznato još kao elektrokonvulzivna terapija u svrhu "liječenja". Neki su homoseksualci bili hemijski kastrirani bez njihovog znanja. Drugi su bili fizički kastrirani. Nekada su takve kastracije bile nastavljene operacijama presađivanja jajnika od osoba koje nisu bile homoseksualci.

Psihijatri su koristili metodu lobotomije (rezanje mozga kroz očnu duplju ili nos koristeći ugurani metalni klin za razbijanje leda), davali su hormonske inekcije i operativno mijenjali polove tih osoba.

"Dok je Vaš sin u vojsci on je vlasništvo države", bile su izjave za zabrinute roditelje.

Fizičke i mentalne povrede ovih osoba su bile dugotrajne. Neki su počinili samoubojstva. 1994. godine je vlada aparthejda u Južnoj Africi došla kraju. 1996. godine je vlada garantovala slobodu seksualne orijentacije.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: