ADHD je izmišljen, hiperaktivnost ili ADHD je izmišljeni poremećaj, tako je rekao tvorac ovog poremećaja Leon Eisenberg

ADHD je izmišljen, hiperaktivnost je izmišljena, tako je na samrti rekao njen tvorac Leon Eisenberg

ADHD je izmišljen. Tako je na samrti izjavo tvorac ovog izmišljenog "poremećaja" Leon Eisenberg (namjerno izbacujemo "gospodin"), rođen 1922. godine, čovjek koji je sastavio kriterije i izmislio poremećaj zvani "hiperaktivnost" ili ADHD. Rekao je da je ADHD ili hiperaktivnost dobar primjer izmišljene bolesti.

adhd-je-izmisljen.jpg

Više informacija o ADHD ili izmišljenoj "bolesti" zvanoj hiperaktivnost

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: