Hiperaktivnost - važne informacije za roditelje

HIPERAKTIVNOST - VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE

Psihijatrijska profesija želi da bude jedini autoritet u oblasti mentalnog zdravlja i "poremećaja" uma. Činjenice, demonstriraju suprotno:

Psihijatrijski poremećaji nisu medicinske bolesti

U medicini, postoje stroge kriterije, da bi se neko stanje odredilo kao bolest. Mora postojati grupa simptoma i uzroci simptoma ili mora postojati razumijevanje fiziologije na dokazan način. Povišena temperatura može biti simptom. Malarija može biti bolest. Bolesti su dokazane da postoje objektivnim dokazima i fizičkim testovima. Mentalni poremećaji nisu nikad bili dokazani.

Psihijatri se bave mentalnim poremećajima, a ne dokazanim bolestima

Dok većina medicine tretira bolesti, psihijatri se bave poremećajima. U nedostatku poznatog uzroka ili fiziologije, grupa simptoma koji se primijete kod raznih pacijenata se nazivaju poremećaj ili sindrom. Doktor Joseph Glenmullen, sa Harvardske medicinske škole, kaže da su u psihijatriji, "sve njihove dijagnoze samo sindromi ili poremećaji, grupe simptoma za koje se samo smatra da su povezani, ali to nisu bolesti". A, profesor i emeritus psihijatrije, Dr. Thomas Szasz, kaže: "Ne postoji krvni ili drugi test koji dokazuje postojanje mentalne bolesti, kao što to postoji za tjelesne bolesti."

Psihijatrija nije nikad dokazala uzrok bilo kojeg "mentalnog poremećaja"

Vodeće psihijatrijske agencije kao što su World Psychiatric Association i U.S. National Institute of Mental Health, priznaju da psihijatrija ne zna niti uzroke niti kako izliječiti bilo koji od mentalnih poremećaja, niti znaju šta njihovi tretmani čine njihovim pacijentima. Imaju samo teorije i konflikna mišljenja oko njihovih dijagnoza i metoda, a nedostaje im bilo kakav naučni temelj. Kao što je bivši predsjednik američke psihijatrijske organizacije (World Psychiatric Association) rekao: "Vrijeme kada su psihijatri mislili da bi mogli izliječiti mentalne poremećaje je prošlo. U budućnosti, mentalno poremećeni će morati živjeti sa svojim poremećajem."

Teorija kemijske neravnoteže je samo nedokazano mišljenje, ne činjenica

Jedna psihijatrijska teorija, kojom se psihijatrija uglavnom služi za prodaju droga u stanovništvu, je teorije kemijske neravoteže, tj. da psihijatrijski mentalni poremećaji dolaze radi kemijske neravnoteže u mozgu. Kao i sa svim drugim psihijatrijskim teorijama, ne postoji ni jedan biološki ili drugi dokaz koji potvrđuje ovu teoriju. Predstavnike velike grupe medicinskih i biokemijskih eksperata, Elliot Vallenstein, Ph.D., autor knjige "Okrivljavanje mozga", kaže: "Ne postoje testovi za ispitivanje kemijske ravnoteže mozga kod žive ljudske osobe."

Mozak nije pravi uzrok ljudskih problema

Ljudi imaju probleme i uzbuđenja u životu koji mogu rezultirati mentalnim problemima, ponekad vrlo ozbiljnim. Ali, da se ovakvi problemi predstavljaju kao da su nastali na osnovu neizlječive bolesti mozga što se može samo liječiti psihijatriskim drogama u pilulama je nepošteno, štetno i često smrtonosno. Takve droge su običn opasnije od uličnih droga i mogu dovesti osobu u stanje nasilja ili samoubistva. Ove droge maskiraju stvarne uzroke problema u životu i degradiraju osobe, tako onemogućavaju osobama bilo kakav stvarni oporavak ili nadu za budućnost.

Više o izmišljenoj "bolesti" zvanoj hiperaktivnosti

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: