Walter Freeman, lobotomista, čovjek koji je izmislio monstruoznu metodu zvanu lobotomija, jer psihijatrija opet ubija

Walter Freeman, lobotomista, čovjek koji je izmislio monstruoznu metodu zvanu lobotomija

Walter Freeman, psihijatar koji je izmislio monstruoznu metodu zvanu lobotomija. Uništavanje mozga klinom. Direktno kroz nos ili pored oka, klin za led probija tanku kožu i ulazi u mozak, gdje onda psihijatar rukom uništava dijelove mozga, tako i kreativnost, memoriju i "bilo kakve probleme koje pacijent može da ima".

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: