Brak i porodica su zaštićeni

Brak i porodica su zaštićeni

  1. Punoljetni muškarci i žene bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, državljanstva ili vjere, imaju pravo da sklope brak i da osnuju obitelj. Oni su ravnopravni prilikom sklapanja braka, za vrijeme njegova trajanja i prilikom njegova razvoda.

  2. Brak se sklapa samo uz slobodan i potpun pristanak onih koji namjeravaju stupiti u brak.

  3. Obitelj je prirodna i osnovna društvena jedinica i ima pravo na zaštitu društva i države.