Pravo na život

Pravo na život

Svako ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost.