Svako ima pravo na posjedovanje imovine

Svako ima pravo na posjedovanje imovine

  1. Svako ima pravo da sam posjeduje imovinu, a isto tako da je posjeduje u zajednici s drugima.

  2. Niko ne smije samovoljno biti lišen svoje imovine.