Svako ima pravo na pravedan i slobodan svijet

Svako ima pravo na pravedan i slobodan svijet

Svako ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem prava i slobode izložene u ovoj Deklaraciji mogu biti potpuno ostvarene.