Svako ima pravo na rad i slobodan izbor zaposlenja

Svako ima pravo na rad i slobodan izbor zaposlenja

  1. Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i povoljne uvjete rada i na zaštitu od nezaposlenosti.

  2. Svako, bez razlike, ima pravo na jednaku plaću za jednaki rad.

  3. Svako ko radi ima pravo na pravičnu i povoljnu naplatu koja njemu i njegovoj obitelji osigurava čovjeka dostojni opstanak i koja se, po potrebi, dopunjuje drugim sredstvima socijalne zaštite.

  4. Svako ima pravo da radi zaštite svojih interesa obrazuje sindikate i da stupa u njih.