Svako ima pravo na slobodu kretanja

Svako ima pravo na slobodu kretanja

  1. Svako ima pravo na slobodu kretanja i stanovanja unutar granice svake države.

  2. Svako ima pravo da napusti bilo koju zemlju, uključujući svoju vlastitu i da se vrati u svoju zemlju.