Svako ima pravo na udruživanje i okupljanje

Svako ima pravo na udruživanje i okupljanje

  1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

  2. Niko ne može biti primoran da pripada nekom udruženju.