Svi smo rođeni slobodni i jednaki

Svi smo rođeni slobodni i jednaki

Možete li reći koje od ove djece se nije rodilo s jednakim pravima? Koje od ove djece ne treba da se poštuje?

Svi smo rođeni jednaki.

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.