Vi imate prava bez obzira gdje se nalazite ili idete

Vi imate prava bez obzira gdje se nalazite ili idete

Svako ima pravo da se svagdje pred zakonom priznaje kao osoba.