Pregled web stranica - Psihijatrija ubija

Pregled web stranica - Psihijatrija ubija

Ovde možete naći pregled svih web stranica sa web prezentacije Psihijatrija ubija, Organizacije za istragu zločina psihijatrije i psihijatara širom svijeta. Naučićete o monstruoznim metodama ubijanja i uništavanja psihijatrijski dijagnosticiranih jevreja, židova u drugom svjetskom ratu i stvarne istine o uništavanju niže rase, naučićete da je psihijatrija bila iza Adolfa Hitlera, kao i iza ratova na Balkanu gdje je Radovan Karadžić sam psihijatar po struci, a isto tako i Jovan Rašković, psihijatar iz Hrvatske. Još ćete dobiti pristup informacijama o lobotomiji ili monstruoznoj tobožnjoj tehnici rezanja mozga na pola kao i elektrošokovima koji se i danas koriste na djeci, trudnicama i nemoćnim osobama u psihijatrijama širom Balkana, pa ćete onda dobiti pristupa i informacijama o trovanju psihijatrijskim drogama, vezanjima za stolove i ubistvima u psihijatriji i izvan psihijatrije i kako se koruptirana psihijatrija i koruptirani psihijatri lako koriste za počinjenje kaznenih ili krivičnih djela.


Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: