Prijavi i spriječi psihijatrijsko zlostavljanje

Prijava zločina u psihijatriji ili zločina počinjenog od strane psihijatara

Prijavite zločine počinjene od psihijatrije ili pojedinačnih psihijatara tako što ćete nas kontaktirati preko kontakt formulara za dalje informacije.

Prijavi i spriječi psihijatrijsko zlostavljanje

Kao doktoru, medicinskoj sestri, radniku mentalnog zdravstva ili nekom drugom zaposleniku u mentalno-zdravstvenoj ustanovi koja pruža njegu, kao svjedoku ili žrtvi, da li vam se ikad bili zaprepašteni ili uznemireni zbog fizičkog ili mentalnog zlostavljanja pacijenata koji se nalaze u psihijatrijskim ustanovama ili pod psihijatrijskom njegom?

Da li znate za slučaj da je neki pacijent umro zbog pogrešne psihijatrijske njege, kao što je: predoziranje lijekovima, davanje pogrešne dijagnoze, nasilno obuzdavanje ili nemar?

Da li ste vidjeli psihijatre kako neke svoje pacijente izdvajaju radi podvrgavanja svirepim i ponižavajućim metodama liječenja?

Da li ste upoznati sa nekim slučajevima u kojima su psihijatri ili neki drugi ljekari u mentalno-zdravstvenim ustanovama seksualno iskorištavali svoje pacijente?

Da li poznajete pacijente koji su, više nego što je bilo potrebno, zadržani u psihijatrijskim ustanovama kako bi se pokupio novac sa polisa njihovog zdravstvenog osiguranja?

Da li ste upoznati sa bilo kakvim finansijskim prevarama od strane psihijatara i psihologa ili uopšte unutar samih psihijatrijskih ustanova?

Možda ste pokušali da promijenite stvari koje ste smatrali pogrešnim, a zbog toga su vas ignorisali, ismijavali ili čak prijetili članovi psihijatrijskih ustanova (udruženja). Ako je tako vaš trud nije bio uzaludan i znajte da niste sami.

Od vitalnog je značaja da se zločin psihijatrijskog zlostavljanja prijavi odgovarajućim zakonskim odjelima tako da se protiv njih može djelovati. Na taj način možete da pomognete.

Više od tri decenije je CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) pomagao svjedocima da prijave psihijatrijsko zlostavljanje vlastima.

Ako vam se čini da nešto nije uredu, onda vjerovatno i nije. Ako vidite da nešto nije uredu, prijavite to.

PITANJE: Šta bih trebao prijaviti?

ODGOVOR: Prijavite svaki zločin ili djelo za koje vjerujete da ugrožava zdravlje, sigurnost i dobrobit pacijenta. Ovo uključuje zanemarivanje, psihičke ili seksualne napade, nasilno fizičko ili hemijsko obuzdavanje, pogrešno ili pretjerano davanje lijekova, lišavanje slobode (nezakonito zatvaranje u psihijatrijsku ustanovu), pružanje tretmana bez prethodne saglasnosti pacijenta, nehotično ubistvo i prevare.

PITANJE: Kako mogu podnijeti prijavu?

ODGOVOR : 1) Napišite sve poznate detalje u vezi zlostavljanja, uključujući tu datume, mjesta, imena psihijatra, psihologa i svih drugih koji su uključeni, imajući na umu da privatnost pacijenta treba da ostane nepovrijeđena. Ovo sve pošaljite najbližem predstavništvu CCHR-a (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije).

Slijede neke upute:

Šta je dovelo do toga da bi član vaše porodice, prijatelj ili neka osoba bude primljena u mentalnu bolnicu ili liječena od strane doktora za opšte mentalno zdravlje?

Koja dijagnoza je utvrđena? Da li je data poslije potpunog medicinskog pregleda zbog mogućih skrivenih fizičkih problema, koji mogu izgledati kao "mentalna bolest"?

Da li je postojalo zdravstveno osiguranje? Da li se činilo kao da je dijagnoza postavljena na osnovu toga: šta pokriva zdravstveno osiguranje? Da li je dužina hospitalizacije narasla ili se smanjila na osnovu toga koliko plaća osiguranje?

Da li je osobi data lista njenih prava, uključujući i pravo na advokata, prije nego što je primljena u ustanovu ili prije nego što je održana rasprava o njenom prisilnom zatvaranju?

Da li joj je dato da potpiše obrazac pismenog pristanka na tretman, prije nego što je podvrgnuta ijednom tretmanu?

Ako je u zlostavljanje upleteno i fizičko i hemijsko obuzdavanje, znate li ko je to odredio i pod kojim okolnostima?

2) Potkrijepite svoje tvrdnje sa što je moguće više dokumentacije. Zapamtite da ne smijete činiti ništa nelegalno. Koristite samo one dokaze do kojih ste došli na zakonit način, da bi ste mogli dokazati zlostavljanje.

3) Nazovite CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije), radi detaljnije rasprave o slučaju ili da dogovorite sastanak.

Sve informacije će biti čuvane u strogoj tajnosti.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: