Prijavite zločin psihijatrije

Prijavite zločine počinjene u psihijatriji

Ukoliko smatrate da je vaše dijete dobilo psihijatrijske droge na temelju izmišljenog poremećaja zvanog ADHD ili hiperaktivnost ili poremećaja pažnje ili hiperaktivnosti kod djece i mislite da je psihijatar pri tome neispravno izdao recepte ili prepisao recept premalom djetetu ili je napravio pogrešnu dijagnozu ili ste zatekli psihijatra da vrši bludne radne nad djetetom ili je psihijatar prepisao elektrošokove ili vas je kao roditelja nagovorio da pristanete na bilo kakve grube metode ili smatrate da je vaše dijete zlostavljano u psihijatriji ili imate drugu štetu od strane psihijatara ili psihijatrije, molimo vas da takav zločin prijavite nama putem ovog formulara.

Mi vam možemo pomoći da se ovaj slučaj dokumentira i dalje prijavi nadležnim organima u svrhu istraživanja kriminalnog djela počinjenog od strane psihijatrije.

Prijava zločina ili zlostavljanja djece u psihijatriji

Kontaktirajte nas da dobijete formular za prijavu zločina. Nije važno u kojoj se državi nalazite.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: