Psihijatrija i prisilno zatvaranje

Psihijatrija i prisilno zatvaranje

Koliko se lako može desiti da osoba protiv svoje volje bude zatvorena u psihijatrijsku ustanovu, pokazuje statistika prema kojoj svake 1 ¼ minute jedna osoba u SAD-u biva prisilno zatvorena.

Prema Robertu Hayesu, članu Asocijacije profesora prava i bivšem komesaru Australijske komisije za pravne reforme, "Primanje u bolnicu može biti ugnjetavajuće i čak despotsko, sa činjenicama da je mentalna bolest rijetko definisana, čak i u psihijatrijskim priručnicima, da nada u izliječenje koju psihijatrija gaji ne pokazuje se uvijek na rezultatima na kraju liječenja, te nepostojanje posebnoih kriterijuma i realnih izgleda za nalaženje koristnog tretmana".

Nepobitna činjenica je da su osnovna ljudska prava zagarantovana ubicama i teroristima. Ipak neka od tih prava su uskraćena ljudima koji su označeni kao "mentalno bolesni" i nakon toga zadržani u psihijatrijskim ustanovama. Radi primjera, da bi se bilo koji zločinac zatvorio i osudio, mora biti dokazana "odgovornost van svake sumnje". Da bi psihijatrija zatvorila neku osobu, sve što je potrebno su fraze tipa: "vjerovatni uzrok...", "vjeruje se da..." ili "postoji razlog da se vjeruje da je osoba opasna po sebe i druge".

Iz toga proizilazi da je dovoljno da vaš mrzovoljni komšija, muž, kolega s posla ili bilo ko koga znate, izjavi da ste opasni po sebe i druge, i od vas se može tražiti da se podvrgnete psihijatrijskim ispitivanjima da biste dokazali svoju "razboritost".

Braneći Victora Gyorya:

1969. mađarski izbjeglica Victor Gyory je zatvoren u državnu bolnicu Haverford u Filadelfiji. Tu su ga potpuno skinuli, držali ga u izolaciji protiv njegove volje i prisilili da se podvrgne elektrošokovima. Odbio je pravo na advokata i odrekao se prava da odbije tretman. CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) je dobila pomoć od dr. Thomasa Szasz-a, Mađara po porijeklu, koji je otkrio da je Gyoryu dijagnosticirana "šizofrenija sa paranoičnim tendencijama" iz jednog jednostavnog razloga, on nije znao da priča engleski. Glavni konzul CCHR-a pripremao se da prijavi Gyoryev slučaj sudu kako bi testirao ustavnost pensilvanijskog zakona, i u tome trenutku direktor bolnice je otpustio Gyorya.

Od tada se CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) neumorno bori da otkrije neustavnost, diskriminaciju i povredu ljudskih prava u vezi sa zakonom psihijatrijskog zatvaranja.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: