Bijela knjiga CCHR-a, psihijatrijske droge i njihove posljedice

NAJRASPROSTRANJENIJI PSIHIJATRIJSKI “LIJEKOVI” (PSIHIJATRIJSKE DROGE) I NJIHOVE POSLJEDICE

Bijela Knjiga CCHR-a (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije)

STATISTIKA UPOTREBE “LIJEKOVA” (PSIHIJATRIJSKIH DROGA)

Thomas Moore, autor djela “Racept za propast” izjavio je da sadašnja upotreba “lijekova” (psihijatrijskoh droga) kao sto je Ritalin (metilfenidat hidroklorid, psihijatrijska droga za djecu i odrasle) sa sobom povlaci “zastrašujuce rizike” za djecu. “Lijek” (psihijatrijska droga) se daje, rekao je, za “ograničenu i kratkotrajnu kontrolu ponašanja – a ne da smanji ustanovljeno oštećenje zdravlja djeteta. Tako snažna hemijska kontrola ljudskog ponašanja prethodno se ne preduzima u društvu van staračkih domova i mentalnih institucija”.

Za više od 8.5 miliona američke djece propisani su snažni stimulansi, antidepresanti i drugi psihotropski “lijekovi” (psihijatrijske droge) za takozvane vaspitne poremećaje i poremećaje u ponašanju.

Pobuda finansijske prirode krije se iza tolikog broja djece koje kljukaju drogama.

ISTINA O “HEMIJSKOJ NERAVNOTEŽI U MOZGU”

DSM (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) APA-e (Američko društvo psihijatara) predmet je podsmjeha među profesionalcima u oblasti medicine. Psiholog Tana Dineen, autor djela “Proizvodnja žrtava”, izjavila je, “Za razliku od medicinskih dijagnoza koje sadrže vjerovatan uzrok bolesti, odgovarajući tretman i približnu prognozu (tok bolesti), poremećaji navedeni u DSM-u IV (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) su termini upisani prostom saglasnošću” - glasom clana APA-e (Američko društvo psihijatara) – najvise usmjerenom novčanim ciljevima.

  1. godine, Simon Wessley, profesor psihijatrije na King koledžu i Maudsley bolnicama, južni dio Londona, sproveo je anketu i glasanje među 150 specijalista za mentalno zdravlje iz cijeloga svijeta ispitujući 10 najgorih objava u istoriji psihijatrije. U prvih 10 uvršteno je četvrto izdanje DSM-a (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje). Anketom je ustanovljeno da “ako nisi u DSM-u IV (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) onda nisi bolestan. To je postalo čudovišno, izmaklo je kontroli”.

Psihijatrija: pseudonauka

Psihijatrija je pseudonauka, jer se njene metode za utvrđivanje dijagnoze zasnivaju na mišljenju, a ne na naučnim činjenicama. Dr. Sydney Walker, III, neurolog, psihijatar i autor djela “Doza zdravog razuma”, napisao je, “Psihijatrija je zamjenila naučno dijagnosticiranje sa pseudonaučnim etiketiranjem”.

Dr. Thomas Szasz, profesor i emeritus psihijatrije na medicinskom fakultetu državnog univerziteta u Syracuse-u, New York, tvrdi, “Pošto je psihijatrija pseudonauka, ne iznenađuje to što su psihijatri narocito željni da budu prihvaćeni kao naučnici. Pošto to ne mogu postići otkrivanjem uzroka i lijekova za mentalne bolesti koje – nesrećom po psihijatre, ne samo po pacijente – ne postoje, moraju to učiniti iznošenjem mnoštva besmislica. Bilo usmeno ili pismeno, to je zaista najčešća stvar koju psihijatri rade”.

Sa značajnim odstupanjem od medicinske dijagnoze, psihijatrijske dijagnoze bave se samo kategorizacijom simptoma, nikako promatranjem stvarnog fizičkog poremećaja. Nijedna dijagnoza nije potkrepljena naučnim dokazom biološke ili mentalne bolesti bilo koje vrste.

Danas je temelj ustanovljene psihijatrijske bolesti teorija da “hemijska neravnoteža u mozgu” izaziva mentalnu bolest. Marketingom popularizovano, ovo shvatanje je samo psihijatrijsko željno mišljenje. U potpunosti je odbačeno od strane istraživača, psihijatara, psihologa i doktora.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: