Kontakt sa psihijatrijskim drogama

Kontakt sa psihijatrijskim drogama

Odavanje vašeg svijeta psihijatrijskim drogama

Dok se bilioni dolara poreza plaćaju svake godine za vođenje "Rata protiv droga", postoje različite vrste ratova droga koji zahvataju današnji svijet, jedan je ovjekovječen od strane psihijatara koji su izmislili nove "mentalne bolesti" kako bi finansirali industriju legalnih "lijekova" (psihijatrijskih droga) vrijednu više biliona dolara. Direktni rezultati nastavljaju se povećavati širom svijeta potrošnjom njihovih halucinogenih droga koje izazivaju ovisnost.

Razmotrite sljedeće alarmantne statistike:

Ć Danas u Americi više od 6 miliona djece uzima halucinogene psihijatrijske droge protiv "poremećaja" učenja i ponašanja, ADHD-a (ADD-a ili poremećaja pomanjkanja pažnje i hiperaktivnosti ili hiperkinetičkog sindroma). Dva miliona djece uzima droge protiv depresije i "mentalnih poremećaja".

Ove rastuće cifre paralelne su povećanju broja "mentalnih poremećaja" u knjizi unosne naplate osiguranja američkog udruženja psihijatara "Diagnostic and Statistical Manual Disorders (DSM)" (dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) i u odsjeku za mentalne poremećaje ICD ("International Classification of Diseases" – međunarodna klasifikacija bolesti). Ni jedan "poremećaj" sa duge DSM-ove liste (DSM - Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje), nije podržan nikakvim objektivnim posmatranjem ili kriterijima.

Kako je psihijatar Matthew Dumont prokomentarisao, APA (američko društvo psihijatara) je dalo "definiciju mentalnog poremećaja od 125 riječi, koja bi trebala da riješi sva pitanja oko čestog problema gdje se završava odstupanje, a gdje počinje disfunkcionalnost, ali ne rješava."

Zbog DSM-a (dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje), ne samo da su sada psihijatrijski "lijekovi" (droge) više korišćeni u našim školama, staračkim domovima, centrima za rehabilitaciju narkomana i zatvorima, nego se pojedinci lično oslanjaju na njih da im pomognu oko svega, od kontrole težine, samopouzdanja, matematičkih problema i problema sa pisanjem, do anksioznosti, sna i uznemirenosti. Zapravo, postali su univerzalan lijek protiv stresova modernog doba. A svi oni nose sa sobom ozbiljne rizike. Zaštitite se od mogućih opasnih psihijatrijskih "lijekova" (droga) tako što ćete se dobro informisati.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: