Nehumane psihijatrijske metode “liječenja” pacijenata

Nehumane psihijatrijske metode "liječenja” pacijenata

Da bi se shvatila psihijatrija kakva je danas, potrebno je da se obrati pažnja na početke i razvoj psihijatrije kroz vrijeme.

Slika sama govori.

psihijatrija-mucenje.jpg

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: