NADZORNA KOMISIJA ZA PSIHIJATRIJU KOMENTARIŠE IZJAVE TOMA KRUZA O ANTIDEPRESANTIMA

NADZORNA KOMISIJA ZA PSIHIJATRIJU KOMENTARIŠE IZJAVE TOMA KRUZA O ANTIDEPRESANTIMA

Grupa upozorava na nacionalni problem kljukanja djece “dječijim kokainom” i antidepresantima koji navode na samoubistvo. Snimak otkriva prevaru psihijatrijske teorije “hemijska neravnoteža u mozgu”.

CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije), psihijatrijska kontrolna grupa, izjavila je da primjedbe Toma Kruza o NBC-jevoj emisiji Today Show (Petak, 24. jun) predstavljaju sve veću svjesnost javnosti o nacionalnom problemu djece i odraslih kojima se propisuju mind-altering lijekovi (psihijatrijske droge). Danas u SAD-u više od 8 miliona djece uzima ovakve lijekove (psihijatrijske droge); još više miliona ih zloupotrebljava. Danas je grupa izdala Bijelu Knjigu o “Najrasprostranjenijim psihijatrijskim drogama i njihovim posljedicama” koja informiše ljude o fizičkim i mentalnim štetnim posljedicama psihotropskih droga koje se često propisuju za “hemijsku neravnotežu u mozgu” za koju eksperti u oblasti medicine kažu da ne postoji. Ovo dopunjuje dokumentarni snimak na website-u grupe, www.cchr.org, a uključuje istaknute doktore, neurologe i psihijatre koji razobličavaju varku o mentalnim poremećajima koji se u fizičkom smislu zasnivaju na hemijskoj neravnoteži ili su posljedica iste.

“Knjiga iznosi informacije koje psihijatri ne saopštavaju ljudima, onemogućujući ih da upućeni naprave izbor”, istakla je Jan Eastgate, međunarodni predsjednik CCHR-a (Građanske komisije za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije). Ona je napustila Američko društvo psihijatara (APA-u) i pridružila se mentalnim zdravstvenim organizacijima koje su promatrale lažne statistike u medijima o broju Amerikanaca koji boluju od “mentalne bolesti” što je kako ona kaže lažna i pogrešna predstava.

Gospođica Eastgate je izjavila, “Intervju u Today Show-u bio je upozorenje da ljudi radije trebaju da proučavaju psihijatriju i smisao njenih istraživanja nego da iz prve prihvataju važnost shvatanja kao sto je shvatanje da hemijska neravnoteža u mozgu uzrokuje njihove probleme, što im može uskratiti pravu pomoc. U svakom intervjuu sa psihijatrom trebalo bi ga pitati kakve nalaze ima da ovo dokaže. Nema nijedan.”

Marketingom popularizovana teorija “hemijske neravnoteže” je “ništa drugo do psihijatrijsko željno mišljenje”, rekao je predsjednik grupe, autor i nekadašnji pedagog, Bruce Wiseman. “To mišljenje je u potpunosti odbačeno od strane istraživača, doktora i naučnika. Jedini razlog zbog koga postoji jeste taj što olakšava psihijatrima da drogiraju ranjive i često očajne pojedince. Prodaja lijekova (psihijatrijskih droga) dosegla je godišnju zaradu veću od 23 biliona dolara. “

U CCHR-ovom snimku (snimku Građanske komisije za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) pojavljuje se i Dr. Julian Whitaker, autor i osnivač veoma uglednog Whitaker Wellness Centra u Kaliforniji, koji je psihijatriju okarakterisao kao pseudonauku. “Nema patologije. Nema testa krvi. Nema nalaza. Nema x – zraka (rentgenskih zraka). Psihijatri izdvajaju i glasaju za grupu ponašanja i nazivaju ih bolestima. Davaju droge milionima ljudi koji nemaju ustanovljen medicinski problem.”

Intervjuisan je, takođe, i New York-ški psihijatar Ron Leifer koji kaže, “Ne postoji biološka neravnoteža. Kada mi dođu ljudi i kažu: ‘Imam biološku neravnotežu’, ja kažem: ‘Pokažite mi vaše nalaze’. Nema nalaza. Dakle, šta je biohemijska neravnoteža?”

Zahvaljujući ovoj lažnoj teoriji milioni ljudi su se podvrgnuli medicinskim tretmanima: stimulansi i antidepresanti potaknuli su tinejdžere da učestvuju u pucnjavama (8 od 13 pucnjava u školama, kao što je pucnjava u srednjoj školi Columbine 1999. godine, počinili su tinejdžeri koji koriste psihijatrijske droge). Majke koje koriste ove lijekove (psihijatrijske droge) ubijale su svoju djecu ili sijekle ruke svojoj djeci za vrijeme konzumiranja ovih lijekova (psihijatrijskih droga). ECT (elektro šok ili elektrokonvuzilna terapija) - puštanje elektricne energije, napona do 460 volti, kroz sljepoočnice - ošteti mozak više od 100,ooo Amerikanaca svake godine.

Zbog uticaja koji psihijatrija ima u školama, na stotine roditelja primorano je da prepusti svoju djecu psihijatrijskim drogama kao uslov za njihovo školovanje, što je zloupotreba protiv koje su prošle godine CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) i ostali uz kongresnu podršku preduzeli protivmjere. Ovu praksu sada zabranjuje amandman o zabrani ovlaštenog liječenja.

CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) koju je osnovala Scientology crkva, 14 godina je radila sa roditeljima i grupama kojih se ovaj problem tiče u cilju razotkrivanja nasilja i posljedica antidepresanta koji navode na samoubistvo. Prošlog oktobra, Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) naručila je “black box” etiketu za antidepresante na kojoj se navodi da lijekovi (psihijatrijske droge) mogu izazvati samoubistvo. Ali ove promjene nisu dovoljne da zaustave ono što CCHR (Građanska komisija za ljudska prava i istragu nedjela psihijatrije) naziva “nacionalnom problemom” drogiranja djece i zloupotrebom psihotropskih lijekova.

Internacionalni odbor za kontrolisanje narkotika iznosi da je 80% svjetskog konzumiranja Ritalina (metilfenidat hidroklorida, psihijatrijske droge za djecu i odrasle) u Sjedinjenim Drzavama. Ovo je lijek (psihijatrijska droga) za koji medicinske studije pokazuju da djecu može učiniti sklonom za kasnije konzumiranje kokaina jer se Ritalin (metilfenidat hidroklorid, psihijatrijska droga za djecu i odrasle) i kokain dobijaju iz istih hemijskih sastojaka. Proučavanjem 500 djece tokom više od 26 godina koje su vršili istraživači na Barkeley-u, Univerzitet u Kaliforniji, ustanovljeno je da je Ritalin (metilfenidat hidroklorid, psihijatrijska droga za djecu i odrasle) zapravo “prolazni narkotik” do drugih droga, naročito do kokaina. Nedavno istraživanje koje je sprovelo Partnerstvo za Ameriku slobodnu od droge ustanovilo je da 10% tinejdžera zloupotrebljava stimulanse Ritalin (metilfenidat hidrokolorid, psihijatrijska droga za djecu i odrasle) i Aderal. U periodu između 1995. i 1999. godine upotreba antidepresanta povećana je za 580% među populacijom mlađom od 6 godina i za 151% među populacijom uzrasta od 7 do 12 godina.

Prema Gretchen Feussner-u, farmakologu Zavoda za lijekove u nekim zajednicama 20% djece uzima stimulanse. “To bi trebao biti poziv na suočavanje sa činjenicom da nešto nije u redu”, rekao je Feussner.

Psihijatri su najveći podstrekači za uzimanje droga”, rekao je Wiseman. “Ljudi zaista boluju od ozbiljnih mentalnih poteškoca ili životnih, sputavajućih problema, a njihove metode suočavanja sa njima mogu biti neuspješne. Psihijatri ovo iskorištavaju, reklamirajući lijekove za simptome za koje priznaju da im ne znaju uzrok niti način kako ih izliječiti. Fraud naglašava prevaru sa namjerom ili namjeran pogrešan prikaz u cilju sticanja novca, prava ili privilegija. Amerikanci postaju svjesni ove psihijatrijske prevare”.

Bijela Knjiga grupe , “Najrasprostranjeniji psihijatrijski lijekovi i njihove posljedice”, i ostale objave upozoravaju ljude da ne trebaju prestati sa uzimanjem psihijatrijskih lijekova osim ako se to ne nalaže medicinskim nalazom ili pregledom. Oni ističu potrebu da se pronađe kompetentan medicinski (ne psihijatrijski) doktor koji bi sproveo podrobne fizičke preglede da bi se ustnovilo ono što prethodi i izaziva emocionalni problem.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: