KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Vinogradska, Zagreb

KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Vinogradska, Zagreb

Ukoliko imate saznanja o kršenju ljudskih prava u klinici za psihijatriju, KBC Zagreb, u Vinogradskoj, kao recimo saznanja o nezakonitoj prinudnoj hospitalizaciji, ukoliko je bila protupravna, što spada u protupravno oduzimanje slobode po krivičnom zakoniku, članak 124.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: