Psihijatrija u Srbiji je zapuštena, psihijatri sami kažu

Psihijatrija u Srbiji je zapuštena

Kada su 60-tih godina prošlog veka prvi bolesnici stigli u sektor Padinska skela, psihijatrijske bolnice Dr Laza Lazarević, veliki park i svetli paviljoni bili su human prostor za terapiju teških dusevnih bolesti. Sada je psihijatrija u ovom sektoru totalno zapuštena i pacijenti nemaju svoja ljudska prava.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: