OSNOVANA DIREKTNA AKCIJA ZA SAMOZAŠTITU

OSNOVANA DIREKTNA AKCIJA ZA SAMOZAŠTITU

U Beogradu, 1. 3. 1975.

Danas je održan sastanak Inicijativnog odbora Direkcije sekcije za samozaštitu čiji glavni zadatak treba da bude zaštita ugrženih prava osnivača i svih građana koji nam se obrate zahtevom za zaštitu, u vezi njihovih prava iz radnog odnosa, stana, onemogućavanja zpošljavanja, pred sudovima, u obrazovnim ustanovama, ili kada se radi o ugrožavanju lične bezbednosti, a zbog nenasilnog izražavanja ili socijalnog porekla, i sl.

Akcija za samozaštitu je neformalna asocijacija koja će obavljati svoje aktivnosti kroz izdavanje peticija, saopštenja, biltena, intervencija pred sudovima i u socijalnim ustanovama i na druge prigodne načine. Nećemo podržavati one koji zagovaraju nasilje kao put razrešavanja svojih problema sa vlastima ili koji ispoljavaju bilo kakav oblik netolerancije (političke, verske, nacionalne, i sl).

Kada iscrpimo interne mogućnostižalbe u zemlji obraćamo se međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava.

Ljudska prava se u Srbiji krše sve više, masovno i sistematski, što je znak krize koja se približava, a što izaziva ogromno nezadovoljstvo i tenzije, koji bi mogli voditi, ukoliko se ne otklone, svim oblicima konflikata (političkih, nacionalnih, regionalnih) i bujanju dezintegracionih procesa, pobuni građana protiv tiranije, građanskom ratu i raspadu zemlje. Jedan od naših glavnih ciljeva je stvaranje preduslova za nastanak višepartijske države u Jugoslaviji.

U Beogradu, 1. marta 1975. godine

Članovi inicijativnog odbora: Tomislav Krsmanović, Dušan Vuković, Miša Tomić, Aleksandar Karagić.

  1. Gospodinu JOSIPU BROZU TITU, Predsedniku SFRJ 1.juna 1975. godine

Treba registrovati i otkloniti uzroke kriza – treba zavesti demokratiju

Vaša Ekselencijo,

Direktna akcija za zamozaštitu je osnovana 1. marta ove godine od strane grupe beogradskih intelektualaca da zaštiti njihova ugoržena prava. To je reformalna asocijacija građana ugroženih u njihovim pravima, koji su izloženi progonima zbog izražavanja nekomformnih mišljenja, ili zbog njihovih moralnih, filozofskih ili verskih ubeđenja, zbog porodičnog ili socijalnog porekla. Mi se zalažemo da dijalog sa onima koji krše naša prava i protivimo se nasilju kao sredstvu brobe za ostvarenje prava.

Dozvolite da Vas obavestimo da se ljudska prava u našoj zemlji krše masovno, što je znak krize koja se približava, što izaziva ogromne društvene tenzije koje, ukoliko se ne budu uklonile, bi mogle voditi svim mogućim oblicima konfliktnih situacija, bujanja dezintegracionih procesa, pobuni građana protiv tiranije, građanskom ratu i raspadu zemlje.

Naša je građanska obveza i patriotski zadatak, da Vam predičimo, sa najboljim namerama, da je poslednji momenat da se spreči galopirajuća i razorna kriza koja je svakim danom sve prisutnija, ali se ne prepoznaje, o njoj se ne govori dovoljno, ili nikako. Umesto da se društvo analizira da bi se otkrili problemi, sve je prisutnija «lakirovka» (ulepšavanje).

Ljudska prava se krše masovno, sistematski i fragrantno, ali se javno i zvanično tvrdi da je naša zemlja šampion sveta u postovanju ljudaskih prava i uzor za druge zemlje. Ovakvo oukrivanje je ne samo demagogija, nego je i vrlo štetno po naciju i državu. Masovno nepoštovanje ljudskih prava je u značajnoj meri dovelo do dušenja funkcionisanja načela sposobnosti, prirodne selekcije najboljih, poštovanja zakona, moralnih normi, ekonomskih i tržišnih zakonitosti i opštih ljudskih vrednosti.

Usled ovakvog stanja nastala je masovna društvena patologija, lišavanje društva svojih najvitalnijih snaga, neiskorišćavanje resursa, rasipništva, otuđivanje narodnog bogatstva, razni oblici parazitizma, devijantna i asocijalna ponašanja, krajnje nizak nivo poslovnih odluka, menažmenta u našim preduzećima. Ovakva rasipništva ne bi mogle podneti ni mnogo razvijenije države.

Promene u svetu su vrlo brze i zahtevaju prilagođavanja, mi ne registrujemo blagovremeno ove promene i ne prilagođavamo se na njih, nastaju zastarevanja na svim nivoima. Drugi nas prestižiu, mi zaostajemo. Dolazi usled toga do pogrešnih kapitalnih odluka u politici i planiranju ekonomskog i svakog drugog razvoja.

Slobodni smo da saopštimo da su političke, pravne, ekonomske, društvene činjenice složenije nego li ranije, samim tim zadaci pojedinaca, stručnjaka i subjektivnih snaga. Sve se više postavlja zahtev za racionalnim poslovnim odlukama u ekonomskoj sferi u državnoj unutrašnjoj i spoljnoj politici, doprinos nauke i stručnjaka, kvalitetan menadzment i marketing, orijentacija na tržišnu logiku i stimulaciju kreativnosti subjektivnih snaga. Drugi su u ovome daleko odmakli, dok mi tapkamo u mestu, nema takmičarskog duha i inovacija, te otuda zaostajemo tehnološki i na druge načine. Zbog ovoga će nas nacije, koje su to shvatile, pobediti u budućnosti. Ovi zahtevi su kod nas počeli da se javljaju sve više još 1960-tih godina, ali nisu bili prepoznati i udovoljeni.

Postoje snage koje se opiru sagledavanju uzroka naziruće krize, koje sprečavaju da se sagleda istina i pogreške isprave.

Ove snage se pravdaju da su postignuti vanredni rezultati da samo neprijatelji i razbijači SFR Jugoslavije tvrde da ima nedostataka, ističu standard mase, zaposlenost, a zaboravljaju da treba pratiti stanje u drugim državama, i lokalni kontekst dobijanje stranih kredita i pomoći, što zamagljuje sagledavanje istine, daje lažnu predstavu i guši funkcionisanje ekonomskih zakonitosti, te nas tako ograbruje i gura u pogrešnu procenu stanja i u privid bogatstva i tehnološkog i drugog razvoja. To nas vodi u zsamozadovoljstvo i iluziju. Ističemo da će politika prodrla u sve pore društva, čak i u privatni život građana Politika je zavladala i ekonomijom, iako ova društvena grana ne trpi previše političkih ingerencija, nego je zasnovana na faktorima privređivanja i kreativnosti.

Ovakav kurs koji je uzelo jugoslovensko društvo, masovna kršenja ljudskih prava, gušenje demokratije, prigušujući sve više kreativnost mama, je doveo do rasipništva resursa, sve je to guralo privređivanje na sporedni kolosek, iscrpljivalo privredu, sve su više maha uzimali procesi koji su onemogućavali optimalno funcionisanje društvenih i privrednih mehanizama.

U ovoj razini treba tražiti uzrok krize koja nadolazi, i ako se njeni uzroci ne registruju i otklone, u godinama koje nailaze zapašćemo u opasnu krizu, tenzije i konflikte, građanski rat i raspad zemlje.

Izlaz vidimo u poštovanju zakona i ljudskih prava, okretanje tržišnoj logici i u zavođenju demokratije.

Molimo Vas da se založite Vašim autoritetom da naša prava budu ispoštovana i da nas državni organi ne progone.

Obaveštavamo Vas da smo mi počeli da se bavimo ljudskih pravima da bi se branili. Nas organi vlasti progone, a tvrde da mi nismo proganjani, nego da izmišljamo i delujemo razbijački. Neka nas biroi za pritužbe i žalbe saslušaju i pruže nam pravnu i drugu zaštitu.

S' poštovanjem,
Građani Tomislav Krsmanović i Miša Tomić

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: