PORODIČNI I GRAĐANSKI ZAHTEV za otpuštanje Veljković Radomira iz zavoda za duševno bolesna lica

Milorad i Živka Veljković,Ul. Lole Ribara 19, Bela Crkva
Roditelji Veljković Radomira, Sa porodicom i građanima iz Bele Crkve i Kruševca 3.septembar 1973. g.

PORODIČNI I GRAĐANSKI ZAHTEV

Za otpuštanje Veljković Radomira iz zavoda za duševno bolesna lica

Mi članovi porodice Veljković Radomira i ostali građani poznajemo potpukovnika u penziji Veljković Radomira samo kao duševno zdravog, a da je psihijatrijski drav vidljivo je to iz njegovih lekarskih uverenja, ali su nam istovremeno poznate i počinjene zloupotrebe nad Radomirom kako pre, tako i za vreme ovog krivičnog postupka, pa stoga posle toliko počinjenih zloupotreba nad Radomirom, opravdano smatramo da ne bi mogao biti zatvoren još i u ludnici preko zakonski ne neosnovanog krivičnog postupka.

Naime, zbog toga što je Radomir svojevremeno kao oficir JNA prigovorio na neke nepravilnosti, to mu je uzvraćeno osvetom sa razbijanjem njegove porodice, tučom, prevremenim penzionisanjem i drugim zloupotrebama, radi čega je svojevremeno više stotina građana samo zbog ovoga pismeno zatražilo njegovu zaštitu kod državnih organa usled činjenja zloupotreba u državi – pa su zbog neuspostavljanja zakonitog stanja izgleda prema optužbi podneli i krivičnu prijavu protiv druga Tita (a ne protiv Radomira), ali je nda ova pritivustavno iskorišćena protiv Radomira i Radomir proglašen, navodno, duševnim bolesnikom preko krivičnog postupka koji nije na Zakonu i ustavu osnovan. Jer pošto se znalo da se Radomiru ne može suditi za nepostojeće krivično delo, a u svakom slučaju se nije mogla primeniti mera bezbednosti iz razloga što je Radomir prema P E T uverenja iz vremena dela psihijatrijski bio zdrav, to se Radomiru sudilo u odsustvu i bez njegovog znanja i učešća. U vođenju krivičnog postupka sve radnje su na zakonu neosnovane: delo, ispitivanje, priznanje, lekarski pregled, odbrana, proširenje optužbe, pretres, utvrđivanje krivičnog dela i učinioca, žalba i sednica Vrhovnog suda BiH.

Da je Radomir u vreme dela bio isključivo psihijatrijski zdrav građanin, vidljivo je to iz sledećih lekarskih uverenja:

 1. Neuropsihijatrijska klinika medicinskog fakulteta Sarajevo pod brojem 6344 od 19. 2. 1967. g. Dala mu je dijagnozu SINE MORBO NEUROPSYHIATRICO.

 2. Pravosnažnim Rešenjem Opštinskog suda I Sarajevo pod br. 16/67 od

    1. Već je jednom obustavljen postupak za poluđivanje iz razloga što je Klinika medicinskog fakulteta Sarajevo na osnovu pregleda
    1. Proglasila Radomira zdravim, a takvo zdravo stanje našao je i sudski veštak pri lekarskom pregledu na samoj raspravi.
 3. Neuropsihijatrijska klinika medicinskog fakulteta u Beogradu pod br. 885 od 24. 1. 1968. dala je dijagnozu: SINE MORBO NEUROPSYHIATRICO, što znači nervno i psihički potpuno zdrav.

 4. Neuropsihijatrijska ambulanta Doma zdravlja «Omer Maslić» u Sarajevu dala mu je dijagnozu SINE MORBO NEUROPSYHIATRICO, ŠTO JE OPET DA JE ZDRAV, I

 5. Medicinski centar Zenica pod br. 124 od 4. 8. 1970. godine dao mu je dijagnozu NEMA OBOLJENJA IZ DOMENA NEUROPSIHIJATRIJE.

I pošto je, prema optužbi, delo učinjeno sa podnošenjem krivične prijave protiv Tita 27. 3. 1969. , a kasnije samo prudužen postupak, to ne ulazeći u stvarno činjenično stanje, ni ko je podneo prijavu, ni da li je ona krivično delo JER TOME, PREMA RADOMIRU, STOJE NA PUTU USTAVNE ZABRANE iz čl. 47, 66 i 70 KZ – nego prema pravno više neoborivim psihijatrijskim dijagnozama iz vremena dela Radomir je nasigurno bio psihijatrijski zdrav građanin SFRJ, a ne bolestan i zato je po Zakonu nad Radomirom u svakom slučaju ISKLJUČENA MERA BEZBEDNOSTI.

I u ime ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a posebno na osnovu čl. 34, 58 i 59 ustava, molimo Upravu KPU Bolnice u Beogradu, Organ starateljstva Skupštine opštine Centar i Okružni sud Sarajevo da Radomira Veljkovića odmah otpuste iz Bolnice, jer istorija ne poznaje slučaj da je neko sa PET psihijatrijskih uverenja da je zdrav, još i zatvoren u ludnicu.

PRILOG: pet fotokopija navedenih lekarskih uverenja.

ZAHTEVU Radomirovih roditelja priključuju se porodica i građani:

(svojeručni potpis roditelja i građana)

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: