CCHR- TV Spot - Psihijatrija etiketira decu bolesnom

CCHR- TV Spot - Psihijatrija etiketira decu bolesnom

Malo je porodica i nastavnika u svijetu koji se nisu susreli sa halucinogenim lijekovima za djecu. Samo u SAD-u 6 miliona djece uzima ove lijekove navodno zbog teškoća sa učenjem; 2 miliona djece uzima antidepresive i antipsihotike U Australiji se broj stimulansa prepisanih djeci povećao za 34 puta u poslednje dvije decenije U Britaniji taj se broj povećao za 9,200% od 1992. do 2000. godine Između 1993. i 2001.,prodaja metilfenidata (generični oblik Ritalina) u Meksiku se povećala za 800% Prodaja metilfenidata u Njemačkoj se povećala za 400% od 1995. do 1999.godine http://www.psihijatrijaubija.info/adhd-add-poremecaj-paznje-i-hiperaktivnost-psihijatrija/

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: