Korupcija u farmaceutskoj industiji, govor doktora Džona Virapena u Švicarskoj, broj 2 od 7

Korupcija u farmaceutskoj industriji, govor doktora Džona Virapena, broj 2 od 7

Korupcija u farmaceutskoj industriji, govor doktora Džona Virapena (engl. John Virapen) u Švicarskoj, video broj 2 od 7. Ove važne informacije i upozorenje mogu pomoći svima kojima je stalo do života i imaju bilo kakvih posljedica od farmaceutske industrije. Raspitajte se i držite oči širom otvorene.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: