Korupcija u farmaceutskoj industriji, govor doktora Džon Virapena u Švicarskoj, video 4 od 7

Korupcija u farmaceutskoj industriji, govor doktora Džon Virapena u Švicarskoj, video 4 od 7

Korupcija u farmaceutskoj industriji, govor doktora Džona Virapena (engl. John Virapen) u Švicarskoj, važna informacija i upozorenje za sve ljude kojima je stalo do života. Raspitajte se i držite oči širom otvorene. Pitajte vašeg ljekara da li zna i odakle, šta vam prepisuje i koliko je štetno.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: