Govor doktora Džona Virapena o korupciji u farmaceutskoj industriji, video 5 od 7

Govor doktora Džona Virapena o korupciji u farmaceutskoj industriji, video 5 od 7

Govor doktora Džona Virapena o korupciji u farmaceutskoj industriji. Farmaceutska industrija uništava zdravlje čovjeka jer su motivirani novcem. Doktor Džon Virapen izlaže ovim govorom u Švicarskoj korupciju u farmaceutskoj industriji.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: