Korupcija u farmaceutskoj industriji, video 6 od 7

Korupcija u farmaceutskoj industriji, video 6 od 7

Video 6 od 7, govori se o korupciji u farmaceutskoj industriji, govor doktora Džona Virapena (engl. John Virapen) u Švicarskoj, pogledajte od početka, jer morate paziti na svoje zdravlje i zdravlje vaših najbližih. Radi profita, psihijatri i ljekari, rado će prepisati ljekove i droge koje mogu biti vrlo štetne i opasne za zdravlje.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: