Farmaceutska industrija i korupcija, govor Džona Virapena, video 7 od 7

Farmaceutska industrija i korupcija, govor Džona Virapena, video 7 od 7

Korupcija u farmaceutskoj industriji. Kako farmaceutska industrija uništava zdravlje čovjeka nevodeći računa o ispravnom prepisivanju ljekova i droga u psihijatriji. Govor Džona Virapena u Švicarskoj, 2001. godine.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: