Lobotomija (opasno)

Lobotomija i uništavanje mozga klinom

Psihijatar Freeman je hirovito izmislio metodu koja riješava sve probleme psihijatrije: lobotomiju. Koristeći klin za led ili metalni špic koji se stavlja ili kroz nozdrvu ili kroz kapak iznad oka, da bi se odmah zatim rasturila i probila veza koja spaja dvije polovine čovječijeg mozga.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: