Prijavite zločine i zločince u psihijatriji - psihijatrija ubija

Prijavite zločine i zločince u psihijatriji - psihijatrija ubija

http://www.psihijatrijaubija.info će da pokrene kriminalnu istragu uz pomoć nadležnih organa za sve zločine počinjene u psihijatriji kao i protiv zločinaca i kriminalaca psihijatara i psihijatrica. Ukoliko znate nekog psihijatra da je prinudno i protiv volje pacijenta, nanjeo pacijentu teške tjelesne povrede kroz terapiju zvana elektrokonvulzivna terapija ili elektro šok, to jeste šokiranje glave i mozga osobe visokim naponom, prijavite zločine, tako da možemo podnjeti dokumentaciju nadležnim kriminalno-istražnim organima. Pacijenti će nekad i da pristanu na ovakve monstruozne metode, ali da nisu svjesni šta ih čeka. Prijavite svako nasilje počinjeno u psihijatriji. Ukoliko znate nekoga da je primio inzulinski šok ili je nad nekom osobom počinjena lobotomija, uništavanje mozga klinom kroz nos ili pored oka, prijavite ove zločine na našem website-u. Ukoliko je vaš rođak, prijatelj, starija osoba ili dijete, prinudno i protiv svoje volje odvedena u psihijatriju gdje su je nezakonito lišili slobode, prijavite ovo kriminalno djelo, da možemo da predamo policiji i istražnim organima u svrhu kažnjavanja zločinaca u psihijatriji. Ukoliko je vaše dijete primilo droge od psihijatra na temelju ADHD-a ili poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, prijavite ovaj slučaj, da ispitamo, da li su droge bile neispravno prepisane, prekomjerno dozirane ili ste možda kao roditelji bili prevareni, sve sa svrhom prodaje i zarade od zakonitog dilanja drogama, jer psihijatri stoje iznad zakona. Ako znate psihijatra da je silovao pacijentice, što će često učiniti nakon što ih podvrgnu sedativima, molimo da prijavite ovaj kriminal da možemo da predamo nadležnim istražnim organima. Ukoliko znate da je neko počinio ubistvo, dok je bio pod sedativima i drogama prepisanom od psihijatra, prijavite nam, jer nuspojave tih droga su takve da navode na nasilje, ubistvo, samoubistvo, psihoze i depresije. Ukoliko znate nekoga da je počinio samoubistvo tokom psihijatrijske terapije ili unutar psihijatrijske institucije, prijavite nam. Ukoliko znate za psihijatrijske bolnice u kojima su prava pacijenata ugrožena ili se pacijenti ne poštuju, prijavite nam.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: