Psihijatri ne znaju šta je hiperaktivnost

Rukovodeći psihijatar ne zna definisati hiperaktivnost

Žalosno za vidjeti. Na saslušanju u S.A.D. sa svrhom da se definiše tobože bolest ADHD (poremećaj pažnje i hiperaktivnost), čak ni rukovodeći psihijatar ne zna definiciju.

NE DAJTE SVOJU DJECU PSIHIJATRIMA, UBIĆE VAM DJECU DROGAMA!

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: