Psihijatrija ubija i čini zločine nad čovječanstvom

Psihijatrija ubija i čini zločine nad čovječanstvom

http://www.psihijatrijaubija.info Psihijatrija ubija i čini zločine nad čovječanstvom. RECITE NE! Ne dopustite da vašu djecu obilježavaju izmišljenim poremećajem zvanim ADHD ili hiperaktivnost. Njen tvorac je jasno priznao pred smrt, da je bolest izmišljena i kriteriji su napravljeni u svrhu prodaje "ljekova" koji su stvarne, ali "zakonite" droge. Ne drogirajte svoju djecu. Psihijatar Henry Cotton je imao umobolne metode liječenja svojih pacijenata tako što im je nasilno odstranjivao zube, 43% pacijenata mu je umrlo. Pošto je elektrokonvulzivna terapija dosta brutalna, užasna, iako se danas koristi na milion ljudi godišnje, psihijatrija je izmislila novu metodu liječenja "drogama", antidepresivima i drugim drogama koje su u mnogim državama zabranjene. Ako je droga zabranjena u Velikoj Britaniji, pitajte se, zašto se prodaje onda u vašoj državi? Psihijatrija zauzima kontrolu nad zakonima i protura svoje nehumane metode u svrhu smanjenja građanstva u one države gdje je takva prodaja onemogućena. Ljudski problemi se riješavaju ljudskim razumom i komunikacijom, a ne teškim tjelesnim povredama, kao što su elektrokonvulzivna terapija ili elektro šok, kao što je lobotomija ili rezanje mozga klinom koji se protura kroz nos ili pored oka u lobanju, kao što je inzulinski šok, kao što je prisilno vezanje i odvođenje u "psihijatriju", što predstavlja nezakonito oduzimanje slobode iako osoba nije počinila krivično djelo. Psihijatri stoje iznad zakona. Upitajte se. Od 1950. do 1990. godine je u Americi, umrlo više ljudi u psihijatrijskim klinikama nego u svim ratovima zajedno! Tako se umire i u vašoj državi. Psihijatrija sprovodi svoju rasističku ideologiju čišćenja stanovništva i nakon drugog svjetskog rata.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: