Psihijatrija ubija - industrija smrti, kako psihijatrija ubija ljude, zlostavlja, prodaje droge...

Psihijatrija ubija - industrija smrti, kako psihijatrija ubija ljude, zlostavlja, prodaje droge...

http://www.psihijatrijaubija.info Psihijatrija ubija, to je industrija smrti, zlostavlja djecu i starije sa drogama, elektrošokovima, zlostavlja ljude, siluje žene, fizički uništava mozak lobotomijom, elektrošokovima, PRIJAVITE NASILJE - PRIJAVITE POLICIJI - PRIJAVITE NAMA

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: