Psihijatrija ubija u Srbiji, zlostavljanje djece i odraslih

Zlostavljanje u Srbiji, psihijatrija muči zatvorenu djecu i odrasle

Izvještaj od NBC News, tamna strana psihijatrije u Srbiji. Zlostavljanje i zapuštanje djece, odraslih, masovno drogiranje djece možete vidjeti na videu. Psihijatrijske droge se dijela na način jedna tebi, jedna meni, ene, mene tine, raka taka tin, bez nadgledanja i bez bilo kakve terapije.

Pacijenti koji se ljuljaju naprijed nazad, ne rade to zato što su "bolesni", već ih na to tjeraju droge koje primaju. Pogledajte ovu djecu, što su zapuštena, ostavljena sama u kavezima u Srbiji, u psihijatriji. Ovo je istinska psihijatrija koja ubija. U ovoj psihijatriji pacijenti odapinju svakih par dana.

I trebam da koristim ovakav riječnik. Ovo je sramota Srbije.

POŠALJITE NAM JOŠ VIDEA, JOŠ SLIKA OD PSIHIJATRIJE I ZLOSTAVLJANJA.

Primamo stalno nove izvještaje o zlostavljanjima u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, Sloveniji, Crnoj Gori, Šaljite nam Vaše izvještaje, obavijestite nas, ako znate da je neki psihijatar silovao žene, majke, trudnice, starije osobe, ako znate da je neki psihijatar ili psihijatrica ubio dijete, prepisao više droga nego što je dozvoljeno zakonom, na silu strpao osobu u zatvor bez sudskog naloga, elektrošokovima uništio mozak ili ubio neko dijete svojom monstruoznom terapijom. Pošaljite nam ime i prezime osobe, dokaze, imena svjedoka, da možemo slučajeve uputiti državnim tužiteljima radi dalje istrage i kažnjavanja. Spriječite kršenja ljudskih prava ovih ljudi i ove djece.

Prijavite zločine i kršenja ljudskih prava u psihijatriji

Ako znate slučajeve kršenja ljudskih prava u psihijatriji ili kroz pojedinačne psihijatre ili slučajeve silovanja pacijenata od strane psihijatara, slučajeve ubistava i samoubistava, korupciju u psihijatriji, korupciju pravosuđa kroz psihijatriju i bilo koja druga kriminalna djela, kontaktirajte nas i prijavite zločin.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: